Szkolenie studentów Legii Akademickiej w części praktycznej
Szkolenie studentów Legii Akademickiej w części praktycznej - UPZ

Szkolenie studentów Legii Akademickiej w części praktycznej

Szanowni Państwo,

nawiązując do informacji w sprawie dalszej organizacji III edycji Legii Akademickiej, przekazanych przez resort obrony narodowej w dniach 28 maja i 5 czerwca br. pozwalam sobie przekazać krótkie podsumowanie:

1. W tej edycji resort obrony narodowej przeprowadzi tylko jeden turnus szkoleniowy w części praktycznej w jednostkach wojskowych Sił Zbrojnych  RP.

2. Turnus rozpocznie się 8 sierpnia 2020 r. i potrwa do:

    30 sierpnia 2020 (moduł podstawowy zakończony przysięgą wojskowa),
    19 września 2020 moduł podoficerski,
    21-25 września 2020 szkolenie specjalistyczne CYBER.

3. Liczba i lokalizacja jednostek, w których odbędzie się część praktyczna szkolenia zostanie dostosowana do liczby wniosków, która wpłynie od studentów. Informacja ta zostanie upubliczniona i przekazana po podjęciu decyzji przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

4. Resort obrony narodowej przekaże krótką informację do przedstawienia studentom o warunkach służby (dotychczasowych doświadczeniach) na podstawie szkoleń praktycznych dwóch poprzednich edycji LA (porady dla studenta odbywającego szkolenie praktyczne w JW).

5. Studenci, którzy nie odbyli kwalifikacji wojskowej oraz studentki (ochotniczki), które nie otrzymały jeszcze orzeczenia o zdolności do odbycia czynnej służby wojskowej winni być w trybie pilnym kierowani do WKU w celu odebrania skierowań do Rejonowych Wojskowych Komisji Lekarskich (RWKL) na badania, które są niezbędne do złożenia wniosku o odbycie szkolenia praktycznego w JW.

WAŻNE:

Student, który zgłosi się na badanie do RWKL, winien wskazać w rejestracji, że jest studentem LA, co pozwoli na przyjęcie go na badania w pierwszej kolejności.

6. Ze względna na panującą pandemię, w tej edycji wnioski studentów o odbycie szkolenia praktycznego mogą być składane zarówno za pośrednictwem Uczelni (tak, jak było to wskazane w umowie), jak i indywidualnie, przez zainteresowanego studenta:
* bezpośrednio do macierzystego WKU (osobiście, ale z uwagi na ograniczenia COVID-19, preferowana jest metoda zdalna),
* w każdym WKU,
* poprzez system e-PUAP

7. Studenci, którzy otrzymają karty powołania na szkolenie praktyczne w JW w każdej chwili mogą zrezygnować z jej realizacji zgłaszając się z kartą powołania do WKU, która ją wystawiła

8. Studenci, którzy nie zdecydują się w tym roku na szkolenie w części praktycznej mogą składać wnioski o udział w przyszłym roku, zgodnie z zaliczonym poziomem modułu teoretycznego.

W celu wzięcia udziału w dodatkowym szkoleniu specjalistycznym z zakresu cyberbezpieczeństwa (moduł CYBER), studenci zobowiązani są rozwiązać najpóźniej do dnia 26 czerwca br. test kwalifikacyjny, dostępny na platformie e-learningowej LA pod adresem www.la.elearning.wp.mil.pl. Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona. Resort obrony narodowej przewidział 100 miejsc dla uczestników programu, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w ramach ww. testu.

Niezbędnymi warunkami do wzięcia udziału w module cyber, oprócz wykonania ww. testu kwalifikacyjnego, jest:

    * złożenie wniosku o odbycie części praktycznej szkolenia,
    * ustalona kwalifikacja wojskowa w przypadku kobiet,
    * zaliczenie modułu podoficerskiego w ramach części praktycznej szkolenia.