Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego - UPZ

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Szkolenie specjalizacyjne – pielęgniarstwo operacyjne – to kolejna forma kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych uruchamiana przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych naszej Uczelni.

Termin rozpoczęcia zajęć w ramach szkolenia specjalizacyjnego planowany jest na marzec br.

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą dołączyć do grupy uczestników szkolenia specjalizacyjnego zapraszamy do rejestracji w systemie SMK i złożenia dokumentów w wersji papierowej w Akademickim Centrum Edukacji UPZ.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Akademickie Centrum Edukacji UPZ
ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
tel. 663 188 380
e-mail:ace@upz.edu.pl