Stypendia w górę
Stypendia w górę  - UPZ

Stypendia w górę

Nawet 1200 złotych stypendium socjalnego mogą otrzymać teraz studenci Uczelni Państwowej w Zamościu. Decyzją władz UPZ - po konsultacjach z Radą Samorządu Studenckiego - stawki stypendiów socjalnych poszybowały w górę i to znacząco. Ten spory zastrzyk gotówki dla studentów to nie wszystko. Ponadto mogą się oni starać o stypendia rektora za wyniki w nauce albo osiągniecia sportowe. Student może łącznie zdobyć nawet 2400 złotych, czyli więcej niż obecna płaca minimalna.

Poza tym, że zamojska Uczelnia prowadzi bezpłatne studia stacjonarne, posiada również atrakcyjny system pomocy finansowej, dzięki któremu studenci mogą skupić się przede wszystkim na zdobywaniu wiedzy. Ekonomiczne atuty studiowania podkreśla rektor UPZ. 
- Od początku istnienia dajemy młodym ludziom szansę na bezpłatne studia stacjonarne. Naszym atutem jest też lokalizacja, dzięki czemu zmniejszają się znacznie koszty studiowania, co dla osób studiujących w dużych miastach jest sporym obciążeniem. Studenci mogą ubiegać się o stypendia, co miesięcznie może dać naprawdę wysoką kwotę - mówi dr hab. Andrzej Samborski, rektor Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

W roku akademickim 2020/2021 w górę poszybowały stawki stypendium socjalnego w UPZ. Obecnie ich kwoty wynoszą od 1000 do nawet 1200 złotych.

- W puli środków finansowych na pomoc materialną dla studentów pozostała suma pieniędzy. Władze Uczelni, po konsultacjach z Radą Samorządu Studenckiego, podjęły decyzję o podniesieniu kwot stypendium socjalnego z 500-700 zł na 1000 -1200 złotych. W grudniu studenci otrzymali wyrównanie stypendium za okres od początku roku akademickiego – tłumaczy wzrost stawek stypendium Paweł Chrzan z Komisji Stypendialnej UPZ.

Przypomnijmy, że oprócz stypendiów socjalnych studenci Uczelni Państwowej w Zamościu mogą uzyskać stypendia rektora, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi losowe.

Najlepsi studenci mogą otrzymać stypendium rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne w wysokości 800-1200 złotych. W przypadku stypendium rektora warto zaznaczyć, że otrzymać je może również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku zdania matury, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego lub student, który jest medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danej dyscyplinie sportowej.

Podsumowując, gdyby student otrzymał zarówno stypendium socjalne i stypendium rektora to mógłby otrzymywać łącznie od 1800 zł przy najniższych stawkach po 2400 złotych przy górnych granicach stypendiów. Jest to kwota wyższa niż na przykład płaca minimalna, która w 2021 r. wynosi 2061,67 zł „na rękę” (2800 zł brutto).

Stypendium socjalne może otrzymać student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1051,70 zł netto. Z kolei stypendium rektora jest przyznawane studentowi, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, posiada osiągnięcia artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest natomiast przyznawane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.