Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena w środowisku pracy” – rozpoczęcie 17 października br.
Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena w środowisku pracy” – rozpoczęcie 17 października br. - UPZ

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena w środowisku pracy” – rozpoczęcie 17 października br.

Myślisz o nowych kwalifikacjach i ciekawej pracy??? – Dołącz do grupy słuchaczy studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena w środowisku pracy organizowanych przez Uczelnię Państwową im. Szymonowica w Zamościu – zajęcia już 17 października br.

Studia przygotowują słuchaczy do realizacji zadań służby bhp, pozwolą przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego występującego w miejscu pracy, organizować i prowadzić szkolenia w dziedzinie bhp, prowadzić postępowania powypadkowe oraz dotyczące chorób zawodowych, rozpoznawać oraz przeciwdziałać wpływom szkodliwych czynników na zdrowie i życie pracowników, przeciwdziałać zagrożeniom występującym w środowisku pracy oraz ograniczać negatywny wpływ procesów produkcyjnych i technologicznych na środowisko człowieka, pełnić funkcje szkoleniowe, doradcze oraz kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ukończenie studiów umożliwi wykonywanie zadań służby bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami lub pełnienie funkcji zewnętrznych specjalistów w zakresie bhp.

Więcej informacji o kierunku na stronie https://upz.edu.pl/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/

lub w Akademickim Centrum Edukacji UPZ
ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
Tel. 663 188 380,
e-mail:podyplomowe@upz.edu.pl