Studenckie spotkanie przedświąteczne
Studenckie spotkanie przedświąteczne - UPZ

Studenckie spotkanie przedświąteczne

22 grudnia 2021 r. w Instytucie Humanistyczno-Medycznym Akademii Zamojskiej odbyło się studenckie spotkanie przedświąteczne połączone ze spotkaniem opłatkowym i prezentacją jasełek studenckich. Z kolei studenci kierunku pielęgniarstwo przygotowali stroiki i ozdoby świąteczne, które trafiły do pensjonariuszy DPS-ów w regionie.

Podczas spotkania studenci pedagogiki zaprezentowali referaty dotyczące tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia, a następnie przedstawili publiczności jasełka. W wydarzeniu udział wzięli rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ oraz dyrektor Instytutu Humanistyczno-Medycznego AZ dr inż. Agata Waszek, a także wykładowcy i studenci kierunku pedagogika.

- Studenckie spotkania przedświąteczne już na stałe weszły do kalendarza Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów, którego jestem opiekunem. Z założenia spotkania są rodzajem seminarium naukowego, którego celem jest pogłębianie wiedzy na temat genezy świąt, tradycji regionalnych związanych z obrzędami świątecznymi, a także wyeksponowanie ich wychowawczego charakteru. Na tegoroczne spotkanie złożyły się informacje o świętach, prezentacje i kolędy. Ważnym elementem była zainscenizowana uroczystość wigilii Bożego Narodzenia z uwzględnieniem jej uroczystego, religijnego charakteru. Całość inscenizacji uzupełniały jasełka – powiedziała dr Irena Kurzępa z Zakładu Pedagogiki Akademii Zamojskiej.

Przedstawienie teatralne poświęcone świętom Bożego Narodzenia przygotowali studenci pedagogiki pod kierunkiem mgr Katarzyny Szadkowskiej. O oprawę muzyczną spotkania i jasełek zadbał dr Sławomir Niemiec ze studentami. - Organizując ze studentami pedagogiki inscenizację jasełek pod hasłem „Bóg się rodzi wśród nas” chcieliśmy urzeczywistnić i kultywować tradycje bożonarodzeniowe. Studenci mieli także okazję doświadczyć praktyki pedagogicznej poprzez zastosowanie techniki dramowej - jednej z aktywizujących metod pożądanych we współczesnym nurcie pedagogicznym. Jestem przekonana, że wzajemna współpraca skupiona na realizacji zadania - a jednocześnie przebiegająca w atmosferze życzliwości i radości - zintegrowała środowisko studenckie naszego kierunku. Naszą intencją było również, aby w czasie pandemii w ten sposób trafić do szerszego grona zaprzyjaźnionych instytucji środowiska lokalnego z najserdeczniejszymi życzeniami i przesłaniem, aby Boża miłość, dobroć i pokój zrodziły się w każdym z nas i wśród nas! - powiedziała mgr Katarzyna Szadkowska z Zakładu Pedagogiki AZ.

W trakcie spotkania studenci i wykładowcy oraz władze Uczelni przełamali się opłatkiem, składając nawzajem życzenia świąteczne. Ponadto w grudniu studenci z Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa AZ, którego opiekunem jest dr n. med. Maria Dorota Kwika, przygotowali stroiki i ozdoby świąteczne, które trafiły do seniorów, podopiecznych Domów Pomocy Społecznej. Zjawisko osamotnienia nader często występuje wśród seniorów i jest jednym z podstawowych problemów społecznych rzutujących na kondycję psychiczną i fizyczną osób starszych, nasilającym się zwłaszcza w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Konstruktywna refleksja nad starzeniem się i starością jest fundamentem kreowania pozytywnych postaw społecznych, wobec tego okresu życia i ludzi starszych. - Celem działań jest kształtowanie postaw prospołecznych, aktywizacja studentów w środowisku lokalnym, a także przygotowanie do pracy zawodowej. Zrozumienie i chęć niesienia pomocy drugiej osobie niezależnie od wieku są fundamentem, na którym budowane są relacje międzyludzkie. Czynienie dobra na rzecz innych ludzi, w szczególności samotnych i cierpiących to największa wartość jakiej potrzebujemy we współczesnym świecie. Jest ona nierozerwalnie związana z wartościami humanistycznymi, tak istotnymi w pracy pedagoga czy pielęgniarki. Opieka pielęgniarska dostrzega osobę w całym obszarze jej struktury osobowej, a więc także w obszarze jej relacji społecznych. Edukacja międzypokoleniowa niesie ze sobą wiele wartości dla młodszego pokolenia, a uczestnicząca w niej młodzież, ma możliwość zrekonstruowania swojej wizji osoby starszej. Czerpiąc z wiedzy i doświadczenia seniorów są w stanie żyć bardziej świadomie, a to prosta droga ku temu, by życie stało się po prostu szczęśliwsze. Dzięki nowym wyzwaniom rozwijają się, to one „sprawiają, że życie staje się ciekawe. Przezwyciężenie ich jest tym, co czyni życie znaczącym” - powiedziała dr n.med. Maria Dorota Kwika z Zakładu Pielęgniarstwa AZ, opiekun Koła Naukowego Studentów Pielęgniarstwa AZ.

Studentom pedagogiki i pielęgniarstwa gratulujemy aktywności, zaangażowania oraz inicjatywy.