Studenci rozpoczynają zajęcia
Studenci rozpoczynają zajęcia - UPZ

Studenci rozpoczynają zajęcia

Po uroczystej inauguracji roku akademickiego, studenci UPZ zaczynają dzisiaj zajęcia. Z dwóch powodów jest to szczególny czas dla studentów I roku. Pierwszy to zmiana sposobu kształcenia ze szkolnego na akademicki. Drugi zaś to fakt, że część zajęć odbywają w sposób zdalny.

Władze Uczelni Państwowej w Zamościu w trosce o jak najwyższy standard i jak najlepszy komfort kształcenia zorganizowały spotkania organizacyjne dla studentów I roku wszystkich kierunków. W trakcie tych spotkań nowi studenci mogli poznać opiekunów poszczególnych kierunków, kierowników Zakładów, dyrektorów Instytutów oraz władze Uczelni. Świeżo upieczeni studenci mogli poznać też obiekty, z uwzględnieniem laboratoriów i pracowni, w których będą zdobywać wiedzę.

- Podczas spotkań zapoznaliśmy studentów z zasadami bezpiecznego studiowania w stanie zagrożenia epidemicznego. Przedstawiliśmy studentom strukturę Uczelni oraz omówiliśmy tryb załatwiania ich spraw. Opowiedzieliśmy im również o możliwościach realizowania i rozwijania się poprzez działalność w kołach naukowych i w Samorządzie Studenckim. Odpowiadaliśmy także na pytania studentów. Najczęściej dotyczyły one harmonogramu zajęć oraz szczegółów organizacji zdalnego nauczania, jak również możliwości połączenia studiów z pracą zawodową - powiedział dr inż. Andrzej Burda, prorektor Uczelni Państwowej w Zamościu.

Zajęcia organizacyjne odbyły się w budynkach Uczelni przy ul. Zamoyskiego, Hrubieszowskiej i Szczebrzeskiej.

dc