Spotkanie studentów z Ministrem
Spotkanie studentów z Ministrem - UPZ

Spotkanie studentów z Ministrem

Wiktoria Puzio, studentka logistyki oraz przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego Akademii Zamojskiej wzięła udział w spotkaniu z ministrem edukacji i nauki dr. hab. Przemysławem Czarnkiem. 

Dziękuję samorządom studenckim z uczelni podkarpackich i lubelskich za ogromne zaangażowanie – mówił minister Przemysław Czarnek podczas spotkania z przedstawicielami organizacji studenckich z województw graniczących z Ukrainą. – Będziemy go potrzebowali w przyszłości, zapewne jeszcze w większym zakresie – podkreślał szef MEiN.

- Na spotkaniu z ministrem Przemysławem Czarnkiem omawialiśmy tematy odnośnie sytuacji na Ukrainie i kwestii uchodźców, wśród których również są studenci. Spotkanie było okazją do przedyskutowania z Ministrem różnych pomysłów, jakie samorządy studenckie chciałyby wcielić w życie w swoich uczelniach - powiedziała Wiktoria Puzio, studentka logistyki AZ i przewodnicząca Samorządu Studenckiego Akademii Zamojskiej.

Spotkanie z ministrem Przemysławem Czarnkiem odbyło się 21 marca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

 

Źródło i fot. MEiN