Spotkanie dla maturzystów i studentów
Spotkanie dla maturzystów i studentów  - UPZ

Spotkanie dla maturzystów i studentów

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych na spotkanie online ze studentami Akademii Zamojskiej dotyczące przedmaturalnego stresu, w którym gościem będzie psycholog Uczelni Ewa Więckowska.

Podczas spotkania studenci opowiedzą o swoich doświadczeniach w radzeniu sobie ze stresem przed ważnymi egzaminami i powspominają swoją maturę. Natomiast psycholog przedstawi metody radzenia sobie z emocjami, w tym ze stresem. Spotkanie nie będzie mieć charakteru wykładu, a będzie polegało na luźnej rozmowie, podczas której będzie możliwość zadawania pytań i podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Termin: 28 kwietnia, godz. 19:00

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MTA5NzQzZjItMzc4NC00ZmY2LWExNTgtOTRmZWRjYzdkNTk1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%2522bbcc763f-4a00-412f-8b38-469a19c22293%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25229a633aff-942b-42eb-bedf-0f37ac84d86b%2522%257D%26fbclid%3DIwAR3hoskuC3VE_ph2rmp_22rBwd1-nRCAe5prEsuLRl3in6rGbIixfF1Z-rI%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=04507bfd-42ed-4226-a887-6b3ad0d9cfba&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Serdecznie zapraszamy do udziału także studentów naszej Uczelni!