Solidarni dla transplantacji
Solidarni dla transplantacji - UPZ

Solidarni dla transplantacji

7 listopada w ramach akcji "Solidarni dla transplantacji" studenci i studentki kierunku pielęgniarstwo UPZ spotkali się z panią Anną Gradziuk, koordynatorem ds. transplantacji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu.

-Celem spotkania jest przybliżenie studentom medycznych aspektów pobierania i przeszczepiania narządów.  Rozmawiamy o prowadzeniu zmarłego dawcy, od którego będą pobierane narządy, jakie badania wykonuje się u takiego dawcy. Mówimy też o tym, kto może być biorcą, czyli otrzymać narząd, jak go przygotować, jakie wykonać badania. - przedstawiła tematykę spotkania pani Anna Gradziuk, która pełni rolę koordynatora  ds. transplantacji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu. Wspomniała także o sytuacjach, w których należy orzec śmierć mózgu. Jest ono poprzedzone próbami, które pozwalają podjąć takie orzeczenie.
-Rodzina spotyka się wówczas z trudną sytuacją i bolesną prawdą, bowiem serce bije, respirator wtłacza powietrze, a koordynator, osoba prowadząca mówi, że ta osoba nie żyje. To jest najtrudniejsza sytuacja dla rodziny i personelu medycznego. - mówiła pani Anna.

Jak mówiła, dosyć często problemem jest fakt, że w rodzinach nie rozmawia się o dawstwie narządów. Z tego powodu dosyć często rodzina nie wie, jaka była wola zmarłego. Dlatego najczęściej transplantolodzy mają do czynienia de facto z decyzją rodziny. W takiej sytuacji należy zachować empatię. Z takimi doświadczeniami absolwenci pielęgniarstwa w UPZ mogą się spotkać w przyszłości w swojej pracy. Dlatego tak ważne jest nabywanie wiedzy, jak wówczas postępować, od doświadczonych osób, które od lat stykają się z takimi problemami.

Podczas spotkania studenci mogli wypełnić także oświadczenia o zgodzie na pobranie narządów po śmierci.

 

DC