Rola i zadania samorządu terytorialnego w systemie bezpieczeństwa RP
Rola i zadania samorządu terytorialnego w systemie bezpieczeństwa RP - UPZ

Rola i zadania samorządu terytorialnego w systemie bezpieczeństwa RP

2 grudnia 2019 r. w auli Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu odbyło się spotkanie poświęcone tematyce zarządzania kryzysowego.

W spotkaniu udział wzięli rektor UPZ dr hab. Andrzej Samborski, prorektor prof. dr hab. Waldemar Martyn, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych UPZ prof. dr hab. Henryk Chałupczak, wykładowcy i studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe UPZ oraz Andrzej Odyniec, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Marta Majewska – burmistrz Hrubieszowa, Agnieszka Skubis-Rafalska – wójt gminy Werbkowice, a także dyrektorzy wydziałów i referatów odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w gminach z terenu byłego województwa zamojskiego.

Temat spotkania brzmiał „Rola i zadania samorządu terytorialnego w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej”. Uczestników spotkania powitał rektor UPZ dr hab. Andrzej Samborski.

-To spotkanie zostało zainicjowane przez pracowników kierunku bezpieczeństwo narodowe. Dostrzegają oni możliwość i szansę współpracy między uczelnią, a samorządami. Z uwagi na to, że zjawisk związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa  jest coraz więcej ważne są tego typu spotkania. Warto aby w tych spotkaniach uczestniczyła także młodzież, w tym studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe. W ramach tego kierunku mamy różne specjalności, w tym m.in. bezpieczeństwo państwa i reagowanie kryzysowe – mówił rektor  UPZ.

-Chcielibyśmy nawiązać  współpracę między naszą Uczelnią, samorządami a Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW. Myślę, że jest to dobra inicjatywa, która powinna przynieść wymierne korzyści, przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa w naszych miejscowościach, w otaczającej nas rzeczywistości  – dodał ppłk Andrzej Podhorodecki, wykładowca na kierunku bezpieczeństwo narodowe w UPZ.

Wagę i potrzebę tego rodzaju spotkań podkreślał dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Odyniec.

 - Wójtowie i starostowie mają bardzo wiele zadań. Dlatego proszę państwa, abyście się pochylili nad tymi przepisami, pomagali pracownikom, którzy te zadania realizują choćby poprzez wysłanie ich na szkolenia czy studia podyplomowe,  aby pracownicy wiedzieli, jak w danym momencie mają zareagować i jak postępować. Świat się zmienia i zmieniają się zagrożenia. Musimy temu dorównać kroku i iść z postępem. Żeby iść do przodu, trzeba mieć wiedzę  – mówił dyrektor Andrzej Odyniec.

Przypomnijmy, że Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu prowadzi kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa. Pierwsze zajęcia odbyły się w dniach 23-24 listopada br. Celem studiów jest m.in. przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, administracji danych osobowych i ochrony informacji niejawnych, skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i mienia obywateli RP. Studia adresowane są do pracowników administracji rządowej i samorządowej, służb mundurowych oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia w obszarze zarządzania kryzysowego.

Więcej informacji o kierunku można znaleźć na stronie http://www.upz.edu.pl/zarzadzanie-kryzysowe-w-systemie-bezpieczenstwa-panstwa-nowosc.htm

DC