Reprezentacja AZ na uroczystości patriotycznej
Reprezentacja AZ na uroczystości patriotycznej - UPZ

Reprezentacja AZ na uroczystości patriotycznej

Reprezentacja Akademii Zamojskiej wzięła udział w obchodach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jakie odbyły się na Rynku Wielkim w Zamościu.

Uczelnię reprezentowali prorektor ds. nauki i rozwoju dr hab. Inż. Krzysztof Pancerz oraz przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego AZ Wiktoria Puzio. W imieniu społeczności Akademii Zamojskiej złożyli oni kwiaty przy tablicy upamiętniającej pobyt w Zamościu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) spisaną konstytucją. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.