Reprezentacja AZ na konferencji w Padwie
Reprezentacja AZ na konferencji w Padwie - UPZ

Reprezentacja AZ na konferencji w Padwie

Reprezentacja Akademii Zamojskiej na czele z Rektorem dr. hab. Pawłem Skrzydlewskim, prof. AZ wzięła udział w prestiżowej konferencji zorganizowanej w ramach obchodów jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu Padewskiego.

 

Współczesna Akademia Zamojska bardzo silnie nawiązuje do tradycji historycznej Akademii, założonej przez kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Założyciel miasta idealnego i Uczelni był studentem i rektorem Uniwersytetu Padewskiego. W związku z tą tradycją Akademia Zamojska została zaproszona do udziału w konferencji „Legami delle elite polacche con la Repubblica di Venezia e con lo Studio patavino”, jaka odbyła się w murach Uniwersytetu w Padwie w dniach 28-29 kwietnia.

Uczelnię reprezentowali: rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ oraz dr hab. Bogusław Kopka i dr Ewelina Lilia Polańska. Przedstawicielem zamojskiego środowiska naukowego był również dr Jakub Żygawski, Dyrektor Archiwum Państwowego w Zamościu.

W trakcie swojego wystąpienia JM Rektor AZ podkreślił bliskie związki łączące Padwę z Zamościem. Mówił: „Zarówno miasto, z którego przybywam, jak również kierowana przeze mnie Akademia powstały dzięki wielowymiarowej kulturze, z jaką przyszły hetman wielki koronny zetknął się na terytorium Republiki Weneckiej”.

Magnificencja prof. Paweł Skrzydlewski zaprosił Panią Rektor Uniwersytetu Padewskiego do odwiedzenia Zamościa - zwanego Padwą Północy i współpracy naukowej z Akademią Zamojską, kontynuującą wielkie dzieło założyciela, Jana Zamoyskiego.