Rachunkowość jako system informacyjny w biznesie
Rachunkowość jako system informacyjny w biznesie - UPZ

Rachunkowość jako system informacyjny w biznesie

Jak przebiegała historia rachunkowości? Jak narzędzia IT mogą wesprzeć pracę menedżerów finansowych i specjalistów od rachunkowości? Jakimi narzędziami cyfrowymi operują księgowi XXI wieku? Czy rachunkowość wpływa na sprawne porozumiewanie się w świecie biznesu? Odpowiedzi na te oraz inne pytania mogli uzyskać uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rachunkowość jako system informacyjny w biznesie” („Accounting as Information System in Business”), która 16 czerwca odbyła się na platformie e-learningowej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Uroczystego  otwarcia konferencji dokonał JM Rektor UPZ – prof. dr hab. Andrzej Samborski, który witając uczestników, powiedział m.in. „….funkcjonujemy w nieco zmienionej rzeczywistości, ale nie oznacza to, że nie możemy się rozwijać, prowadzić badań, dzielić się swoimi wynikami i doświadczeniami…. Obecna konferencja otwiera nowy rozdział i pokazuje nowe możliwości w jakich możemy nie tylko funkcjonować prowadząc zdalnie wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, egzaminy, zaliczenia, czy egzaminy dyplomowe,  ale możemy również w taki sam sposób współpracować z uczelniami krajowymi i zagranicznymi, prowadzić wspólnie badania  a później wspólnie je analizować i prezentować na wideokonferencjach……..”

Celem  konferencji była identyfikacja trendów w rozwoju  rachunkowości i jej postrzeganiu we współczesnym świecie biznesu. Obrady odbywały się w 6 sekcjach: Historia rachunkowości; Rachunkowość współcześnie; Etyka w rachunkowości; Rachunkowość jako międzynarodowy język biznesu; Cyfryzacja i automatyzacja rachunkowości; Księgowy na miarę XXI wieku. W każdej z nich referaty wprowadzające zaprezentowali studenci kierunku finanse i rachunkowość  ze Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości. W tajniki historii rachunkowości wprowadziła uczestników Laura Haniewska. O wieloaspektowości w postrzeganiu współczesnej rachunkowości poinformowała Oliwia Piotrowska. Autorką kolejnej prelekcji była Karolina Twardowska, która przedstawiła zasady etyczne w pracy finansistów. Rachunkowośćjako specjalistyczny język umożliwiający porozumiewanie się w świecie biznesu była przedmiotem wystąpienia Sylwii Niemczuk. Nowoczesne technologie w rachunkowości przedstawiła Klaudia Semenowicz, a o zmieniającej się roli księgowego we współczesnym biznesie opowiedziała Aleksandra Posłąjko.

Tematyka konferencji była szeroka, a w każdej sekcji można było poznać wiele ciekawych aspektów rachunkowości.

- Już od czasów prehistorycznych rachunkowość wspierała proces podejmowania decyzji, stopniowo ewoluując i dostosowując narzędzia do potrzeb rozwijającego się biznesu. Właśnie rozwój technologiczny i cyfryzacja procesów biznesowych stawiają obecnie przed systemem rachunkowości nowe wyzwania – mówiła w trakcie  konferencji dr inż. Maria Kierepka.

Podczas dyskusji o księgowości XXI wieku dr Elżbieta Dziura z UPZ mówiła o cyfryzacji tego działu biznesu. Podkreślała, że nowoczesne technologie są wsparciem dla księgowych, odciążą ich w pracy, ale nigdy  nie zastąpią.

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość dyskusji o międzynarodowych standardach rachunkowości. Prof. dr hab. Ivan Shuvar, dr hab. Bogdan Shuvar, dr hab. Hanna Korpita z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach, a także naukowcy z Tarnopolskiego Naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego  i UPZ podkreślali jak ważna jest standaryzacja i harmonizacja zasad   w tworzeniu jednolitego międzynarodowego systemu rachunkowości, który umożliwia sprawne porozumiewanie się w rzeczywistości biznesowej.  Współautorami  treści byli studenci z tych uczelni.

Ciekawą problematykę wpisującą się w obszar rachunkowości jako systemu wspomagającego proces zarządzania poruszył w swoim wystąpieniu  dr hab. Mieczysław Kowerski z UPZ.

Międzynarodową Konferencję Naukową „Rachunkowość jako system informacyjny w biznesie” („Accounting as Information System in Business”) zorganizowali: Instytut Nauk Ekonomicznych Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu i działające w nim Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości – kierunek finanse i rachunkowość, Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny oraz Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach. Konferencja odbywała się  w języku polskim i angielskim.