Przysposobienie biblioteczne
Przysposobienie biblioteczne - UPZ

Przysposobienie biblioteczne

Biblioteka UPZ informuje, że studentów I roku obowiązuje zaliczenie testu on-line z "Przysposobienia bibliotecznego" na stronie www Uczelni w zakładce "biblioteka". Biblioteka posiada wgląd w wyniki testu, na podstawie których będą dokonywane wpisy do indeksu elektronicznego.