Prace badawcze pracowników AZ
Prace badawcze pracowników AZ - UPZ

Prace badawcze pracowników AZ

Pracownicy Akademii Zamojskiej aktywnie uczestniczą w pracach badawczych w obszarze uczenia maszynowego i inżynierii biomedycznej.

W ostatnim czasie ukazały się dwie publikacje w czasopismach wydawanych przez jedno z największych światowych wydawnictw naukowych - Elsevier, których współautorem jest dr hab. inż. Krzysztof Pancerz, prorektor ds. nauki i rozwoju oraz kierownik Zakładu Informatyki Akademii Zamojskiej:

Guleken, Z., Jakubczyk, P., Paja, W., Pancerz, K., Bulut, H., Otene, E., Depciuch, J., Tarhang, N.: Characterization of Covid-19 infected pregnant women sera using laboratory indexes, vibrational spectroscopy, and machine learning classifications. Talanta, Vol. 237, Elsevier, 2022, Article ID 122916.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914021008389

Jakubczyk, P., Paja, W., Pancerz, K., Cebulski, J., Depciuch, J., Uzun, O., Tarhan, N., Guleken, Z.: Determination of idiopathic female infertility from infrared spectra of follicle fluid combined with gonadotrophin levels, multivariate analysis and machine learning methods. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, Vol. 38, Elsevier, 2022, Article ID 102883.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572100022001697