Pozytywna ocena PKA
Pozytywna ocena PKA - UPZ

Pozytywna ocena PKA

Uprzejmie informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 131/2022 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie oceny programowej na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonym w Akademii Zamojskiej na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym wydało ocenę pozytywną.

Prezydium PKA stwierdziło, iż proces kształcenia realizowany na kierunku finanse i rachunkowość w Akademii Zamojskiej umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Zgodnie z uchwałą Prezydium PKA, następna ocena programowa na kierunku finanse i rachunkowość powinna nastąpić w roku akademickim 2027/2028.

Serdecznie gratulujemy kadrze i studentom kierunku finanse i rachunkowość!

 

Pobierz dokumenty