Pozostaną w pamięci
Pozostaną w pamięci - UPZ

Pozostaną w pamięci

Zbliżający się Dzień Zaduszny to czas gdy wspominamy osoby, których nie ma już między nami, a które zasłużyły się dla powstania i działalności Uczelni. W tym czasie szczególnie wspominamy:

Adam Bąk (1949-2006) – dr nauk humanistycznych, wieloletni pracownik administracji rządowej, współorganizator Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu. Urodzony 28 października 1949 r. w Uhnowie. Absolwent historii UMCS w Lublinie. W 1987 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Dwukrotny radny Rady Miasta Zamość, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, wicestarosta Powiatu Zamojskiego, wykładowca w Instytucie Nauk Rolniczych w Zamościu. Dzięki swojemu wykształceniu, a przede wszystkim będąc wytrwałym działaczem samorządowym przyczynił się do powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu. 21 grudnia 2007 r. w dowód uznania zasług dla Uczelni w holu Instytutu Humanistycznego PWSZ przy ul. Hrubieszowskiej 24 odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą osobę dra Adama Bąka. Tablica znajduje się w budynku po dziś dzień. Z tej okazji wydana została przez Uczelnię książka zatytułowana „Dr Adam Bąk (1949-2006) we wspomnieniach Jego przyjaciół i współpracowników”.

Aleksander Garbacz (1959-2013) – dr nauk wojskowych, podpułkownik nawigator, wykładowca PWSZ w Zamościu. Urodził się 15 grudnia 1959 r. w Turkowicach. W 1982 r. ukończył wyższe studia zawodowe w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie i uzyskał tytuł inżyniera dowódcy w specjalności Wojska Lotnicze – nawigator oficer sztabu. W 1990 r. ukończył wyższe studia zawodowe o kierunku wojsk lotniczych w Akademii Sztabu Generalnego WP. Cztery lata później uzyskał stopień naukowy doktora nauk wojskowych. W 2009 r. związał się z PWSZ w Zamościu. Wykładał na kierunku politologia (2010-2013), wchodził w skład Kolegium Elektorów, był członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich, kierownikiem studiów podyplomowych ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji oraz opiekunem Koła Naukowego Młodego Stratega.

Krzysztof Marczewski (1957-2019) – prof. dr hab. n. med., wykładowca akademicki na kierunku pielęgniarstwo Uczelni Państwowej w Zamościu, lekarz. Był ordynatorem Oddziału Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, Oddziału Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Profesor Marczewski był specjalistą chorób wewnętrznych nefrologii, endokrynologii, hipertensjologii, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej. Odznaczony odznaką honorową "Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia", Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.