Obchody Światowego Dnia Autyzmu
Obchody Światowego Dnia Autyzmu - UPZ

Obchody Światowego Dnia Autyzmu

2022-04-21

4 kwietnia studentki Pedagogiki Akademii Zamojskiej wzięły udział w spotkaniu zorganizowanym w ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu.

4 kwietnia studentki Pedagogiki Akademii Zamojskiej wzięły udział w spotkaniu zorganizowanym w ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu.

 

Studentki uczestniczyły w spotkaniach z dziećmi zorganizowanych przez pracowników Przedszkola Miejskiego nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. Brały udział w zabawach i tematycznych zajęciach, które miały na celu pokazać sposób odbierania świata przez osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wykonując razem z przedszkolakami  poszczególne aktywności doświadczyły, jak zaburzona jest percepcja zmysłowa dzieci z autyzmem oraz jak nieprawidłowo mogą być odbierane przez nie bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe i węchowe. Te doświadczenia pozwoliły studentkom lepiej rozumieć wyjątkową sytuację osób z ASD (Autism Spectrum Disorder), a przez to poszerzyć wiedzę m.in. na temat stoowania skutecznych metod w zakresie wsparcia i pracy z osobami z ASD. 

Na zakończenie studentki wręczyły dzieciom pamiątkowe balony, a także własnoręcznie wykonany plakat pod hasłem "Nasze serca dla autyzmu - studenci Pedagogiki Akademii Zamojskiej".

Opiekun naukowy: mgr Katarzyna Szadkowska, wykładowca AZ.