O sztucznej inteligencji na Uniwersytecie Pierwszego Wieku
O sztucznej inteligencji na Uniwersytecie Pierwszego Wieku - UPZ

O sztucznej inteligencji na Uniwersytecie Pierwszego Wieku

Sztuczna inteligencja obliczeniowa była tematem spotkania w ramach Uniwersytetu Pierwszego Wieku. W spotkaniu udział wzięła młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Zamościu, czyli popularnego „Elektryka” pod opieką nauczyciela Mirosława Madeja. Zajęcia z młodzieżą poprowadził dr inż. Andrzej Burda, wykładowca UPZ.

Wykład dotyczył metod uczenia maszynowego. Jak podkreślał dr inż. Andrzej Burda jest to podstawa, która decyduje o jakości urządzeń, maszyn i robotów, które zachowują się jak inteligentne stworzenia.

-Jeżeli mamy do czynienia z obiektem bądź zjawiskiem tak złożonym, że zawodzą wszelkie metody oparte na wnioskowaniu dedukcyjnym, pozostają nam jedynie metody oparte o wnioskowanie indukcyjne. Choć tego sobie często nie uzmysławiamy, ale ten typ wnioskowania – na podstawie dostępnych faktów – wyciąganie ogólnych wniosków, jest nam, ludziom, znacznie bliższy, bardziej naturalny. Stanowi o naszej inteligencji, bywa też – na szczęście rzadko – przyczyną bolesnych porażek. Dlaczego więc nie nauczyć tego maszyn? Czy można ten proces – uczenia i samo-uczenia się – zalgorytmizować, zautomatyzować? Czy wiedzę zdobytą na bazie danych historycznych można wykorzystać do przewidywania tego co będzie? Czy można oszacować błędy zastosowania takiej wiedzy? Czy i jak można wpływać na jakość modeli uczenia? Na te i inne pytania – postawione również przez młodzież, uczestników warsztatów – powinniśmy poszukać odpowiedzi. Wszak uczelnia, to miejsce, gdzie powinniśmy stawiać sobie wszelkie pytania, a szczególnie te, na które nie ma jeszcze odpowiedzi. A nade wszystko chciałbym, aby uczestnicy warsztatów uzmysłowili sobie, że o ile metodyka uczenia maszynowego bywa złożona, to narzędzia – również te darmowe – znacznie ułatwiają tworzenie inteligentnych systemów. A jeśli zachowamy staranność w trzymaniu się zasad, to wiedza tak pozyskana będzie użyteczna – to opinia i jednocześnie cele 14-godzinnego warsztatu, którego autorem jest dr inż. Andrzej Burda, specjalista w zakresie uczenia maszynowego, wykładowca UPZ w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym.

Tematyka wykładu spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży z zamojskiego „Elektryka”.

- Od dłuższego czasu interesuję się sztuczną inteligencją, która jest wykorzystywana w inżynierii oraz biotechnice. Dlatego przyszedłem na ten wykład by zdobyć więcej wiedzy i doświadczenia w tej tematyce. Do tej pory najczęściej widziałem tylko filmy w serwisie YouTube o sztucznej inteligencji. Na początku chciałbym jednak poznać teorię, dowiedzieć się od podstaw jak to działa, by potem móc to przełożyć na praktykę - powiedział Wojciech Olejko, uczeń ZSP nr 3 w Zamościu.

Wykład poświęcony sztucznej inteligencji w ramach Uniwersytetu Pierwszego Wieku odbył się 17 grudnia 2019 r. i był pierwszym z serii spotkań w ramach warsztatów „Inteligencja obliczeniowa - małe kroki wielkie rezultaty”.

dc