Jak dbać o serce
Jak dbać o serce  - UPZ

Jak dbać o serce

O tym, jak dbać o zdrowe serce, mówił podczas wykładu dla Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok z Instytutu Humanistyczno-Medycznego AZ. Był to już trzeci wykład z cyklu dotyczącego chorób układu krążenia i samego serca.

Pierwszy wykład dotyczył dzisiejszego pojmowania serca, jako narządu oraz jako symbolu, związanego z naszym nastawieniem emocjonalnym, naszym przeżywaniem różnych sytuacji. Drugi wykład dotyczył zdrowia – jego zagrożeń i z czego one wynikają. Podczas niego padły wskazówki, co każdy z nas może zrobić, aby zachować zdrowie lub na ile to możliwe je poprawić.

- Trzeci wykład dotyczył oceny ryzyka sercowo-naczyniowego, ponieważ choroby układu krążenia ciągle stanowią najważniejszą i najczęstszą przyczynę zgonów Polek i Polaków. Ocena takiego ryzyka daje każdemu z nas dodatkową wiedzę, co należałoby zrobić, aby dbać o nasze zdrowie i zmniejszyć ryzyko zgonu lub zachorowania na ciężkie i poważne choroby serca takie jak: zawał czy udar – powiedział dr hab. n. med. Andrzej Kleinrok z Instytutu Humanistyczno-Medycznego Akademii Zamojskiej.

Akademia Zamojska objęła patronatem Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na podstawie porozumienia, słuchacze ZUTW mają możliwość uczestniczenia w wykładach przygotowanych przez wykładowców Uczelni.

Wykład prof. Andrzeja Kleinroka odbył się 7 marca 2022 r.