O przygotowaniu do życia w małżeństwie i rodzinie
O przygotowaniu do życia w małżeństwie i rodzinie - UPZ

O przygotowaniu do życia w małżeństwie i rodzinie

Za nami kolejny wykład z cyklu “Akademia Zamojska dla rodziny”. Tematem spotkania było “Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie”. Wykład wygłosiła dr Halina Iwańczyk z Zakładu Pedagogiki AZ.

 

Dr Halina Iwańczyk jest wykładowcą Akademii Zamojskiej, a także jest dyrektorem i prowadzi zajęcia w Archidiecezjalnym Studium Życia Rodzinnego w Lublinie. Podczas swojego wystąpienia dr H. Iwańczyk cytowała m. in. fragmenty encykliki “Humanae vitae” Pawła VI, List św. Pawła do Efezjan, poezję ks. Jana Twardowskiego oraz publikacje psychiatry Elżbiety Sujak “Życie jako zadanie” i “Rozważania o ludzkim rozwoju”.

- Przygotowanie do życia jako małżonkowie i do życia rodzinnego odnosi się do każdego człowieka, niezależnie od przynależności religijnej i ta decyzja jest tak ważna, że nie może być wynikiem improwizacji bądź pośpiesznych wyborów. Wybór współmałżonka jest jednym z zadań rozwojowych wczesnej dorosłości. Rozwój człowieka dokonuje się m.in. poprzez rozszerzanie zakresu zadań i odpowiedzialności, poprzez stawianie nowych zadań do realizacji i w ten sposób zmusza do przekroczenia dotychczasowych sprawności, wyrywa z rutyny automatyzmów działania. Do nowych zadań człowiek musi dorosnąć. Musi rozszerzyć swoją wiedzę i pogłębić ją, sprawdzić umiejętności – czy są wystarczające wobec nowych obowiązków oraz przyswoić sobie nowe metody działania. (…) Można powiedzieć, że rozwój człowieka dokonuje się w toku życia i przez życie. A drogą życia dla wielu osób jest małżeństwo. Na samym początku zapytajmy więc, co oznacza ten termin – mówiła   dr Halina Iwańczyk.

W dalszej części spotkania wykładowca AZ zwróciła uwagę na dwie różne wizje małżeństwa.

- W pierwszej z nich małżeństwo stanowi wypadkową egocentrycznego, bywa, że samolubnego oczekiwania szczęścia osobistego. Jawi się jako związek osób połączonych uczuciem miłości, w której dominuje erotyzm, pożądanie skupione na atrakcyjności zmysłowej. Zawarcie małżeństwa w takiej wizji stanowi punkt dojścia w rozwoju miłości. Niektórzy nawet składając życzenia młodej parze mówią nowożeńcom “Żebyście się zawsze tak kochali”. Od tej pory zadaniem małżonków jest pielęgnowanie i utrzymanie w miłości w możliwie niezmienionym kształcie. Szczęście w takiej relacji stanowi dar losu, a sama miłość jest w niej wartością nadrzędną, której człowiek biernie się podporządkowuje. To uczucie miłości stawia się nawet ponad prawem moralnym. Wszystko usprawiedliwia subiektywnie określone prawo do szczęścia. Wierność małżonków i trwałość związku opiera się na intensywności uczucia. A trzeba pamiętać, że uczucia przychodzą i odchodzą. Jeśli małżonkowie ewentualnie chcą podjąć jeszcze jakieś zadania, to dotyczą one głównie rodzicielstwa, często traktowanego jako element dodatkowy.

Druga zaś wizja małżeństwa i ślubowanie małżeńskie stanowi punkt wyjścia do rozwoju miłości jako więzi ludzi połączonych wspólnym powołaniem i życiem. (…) Powołanie to jest to wszystko, co nie jest moją wolą. Powołanie to nie przywilej, to odpowiedzialność i obowiązek. Takie małżeństwo wie, że wzruszenie uczuciowe, pożądanie zmysłowe są nietrwałe, więc wierność i trwałość czynią przedmiotem swego przyrzeczenia wobec Boga Stwórcy. Małżeństwo tak rozumiane nie jest instytucją czysto ludzką. (…) Sama zaś miłość traktowana jest jako zadanie do realizacji w ciągu trwania wspólnoty. Taka wizja małżeństwa eksponuje poczucie powinności wynikających z podjętych zobowiązań, nastawia bardziej na przyszłość niż na teraźniejszość, zakładając rozwój osób tworzących tę relację ku dojrzałości. Samą relację traktuje jako wartość nadrzędną w stosunku do indywidualnego szczęścia. Cechami charakterystycznymi tej relacji są wolny wybór, równość praw małżonków, trwałość i nierozerwalność małżeństwa oraz jego świadoma płodność - mówiła dr Iwańczyk. - Do takiej wizji małżeństwa trzeba dorosnąć. Pomyślna jej realizacja prowadzi do zadowolenia oraz sukcesu, natomiast niepowodzenie w jej wypełnieniu czyni człowieka nieszczęśliwym. Konieczność solidnego przygotowania do małżeństwa, w poczuciu odpowiedzialności za siebie oraz innych wymaga świadomości i dojrzałości osobowej, która leży u podstaw szczęścia małżeńskiego i rodzinnego. Bowiem takie mamy rodziny, jakie są małżeństwa.

Wykład dr Haliny Iwańczyk pt. “Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie” odbył się 20 kwietnia 2022 r. w kościele rektoralnym św. Katarzyny w Zamościu.