O migracjach i cyfrowych uzależnieniach na Uniwersytecie Pierwszego Wieku
O migracjach i cyfrowych uzależnieniach na Uniwersytecie Pierwszego Wieku - UPZ

O migracjach i cyfrowych uzależnieniach na Uniwersytecie Pierwszego Wieku

„Mózg a cyfrowe narkotyki” oraz „Migracje i migranci w procesach globalizacji” to wykłady w ramach Uniwersytetu Pierwszego Wieku, na które przybyła młodzież z I LO im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Pierwszy wykład dotyczący cyfrowych uzależnień poprowadziła dr inż. Agata Waszek, kierownik Zakładu Pedagogiki Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

- Jesteśmy uzależnieni jako społeczeństwo i nie jest to domena ludzi młodych, ale ludzi w każdym wieku, z różnych warstw społecznych i różnym uposażeniu. Jesteśmy uzależnieni nie tyle od Internetu, co od informacji, czyli treści w różny sposób przekazywanej, z różną intensywnością i w różnej formie. Problem ten jest wzmacniany chęcią śledzenia informacji  z różnych źródeł jak Internet, różnego rodzaju urządzenia i aplikacje, z którymi się spotykamy na swoich smartfonach, jak również w sieci i kontaktach bezpośrednich - mówiła dr inż. Agata Waszek. Podkreślała przy tym, że cyfrowe treści i informacje aktywują w mózgu te same rejony co hazard i narkotyki. Jako przykład cyfrowych narkotyków podała tzw. „sound-drugs”, czyli e-narkotyki w formie plików dźwiękowych, określanych też jako tzw. „białe szumy”.

Tłumaczyła przy tym, że odwyk od takiego cyfrowego narkotyku jest sprawą indywidualną, tak samo jak uzależnienie.

- Możemy z całą pewnością powiedzieć, że najistotniejsza jest odpowiedzialność za życie własne i innych osób, w tym dzieci i młodzieży. Potrzeba również świadomości, że nowe technologie nie są przejawem zła. Właściwe ich dozowanie i mądra selekcja informacji jest jedynym środkiem, które może nas uchronić od uzależnienia - mówiła kierownik Zakładu Pedagogiki UPZ.

- Wykład był bardzo interesujący. Z wielu rzeczy nie zdawałem sobie sprawy, a nie ukrywajmy, trochę z Internetu korzystam. Szukam informacji, które pozwolą mi się rozwijać i rozrywki. Wniosek jest taki, że człowiek powinien umieć z technologii korzystać rozsądnie i gdy trzeba, ograniczać korzystanie z nich. Na tym wykładzie dowiedziałem się ciekawych rzeczy i chętnie wziąłbym udział w podobnych - powiedział Szymon Wróblewski, uczeń I LO w Hrubieszowie.

Następnie z młodzieżą spotkał się płk dr Ryszard Suduł, wykładowca UPZ na kierunku bezpieczeństwo narodowe, który przedstawił temat „Migracji i migrantów w procesach globalizacji”.

- Migranci i migracje stały się nieodłącznym elementem współczesnych procesów społecznych. Większość mieszkańców naszej planety posiadłszy prawo do swobodnego przemieszczania się, pozostało i pozostaje aktorami procesów migracyjnych. Temat migracji w ostatnich latach wrócił bardzo zauważalnie na łamy prasy i do naszej codzienności – mówił dr Suduł.

Podczas spotkania poruszono szeroki temat współczesnych migracji, w tym m.in. procesów migracyjnych i ich wpływowi na procesy demograficzne w Unii Europejskiej.

W wykładach w ramach Uniwersytetu Pierwszego Wieku udział wzięła młodzież z klas 1C i 1D hrubieszowskiego „Staszica”. Zajęcia odbyły się 10 stycznia 2020 r. w auli UPZ przy ul. Zamoyskiego.