O bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni
O bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni - UPZ

O bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni

W dobie epidemii COVID-19 wszystkie zajęcia w Uczelni Państwowej w Zamościu prowadzone są w trybie zdalnym. W podobny sposób organizowane są seminaria w ramach  realizowanego w naszej uczelni  Programu  Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB). 5 maja 2020 r. z inicjatywy wykładowców kierunku finanse i rachunkowość oraz Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości w UPZ odbyło się webinarium pt. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, w którym uczestniczyli studenci i wykładowcy Uczelni.

Webinarium poprowadził Krzysztof Ostafiński, dyrektor Programu Edukacyjnego NZB. Przedstawił wiele ciekawych informacji dotyczących problemów cyberbezpieczeństwa, a także zaprezentował sposoby ochrony własnych danych w sieci. Dyrektor Ostafiński mówił również o wpływie cyberbezpieczeństwa na nasze codzienne życie, jak i na całą gospodarkę. Część wykładu poświęcona była bezpiecznej bankowości.  Uczestniczący w webinarium studenci i wykładowcy mieli możliwość zadawania pytań i dzielenia się własnymi opiniami na czacie.

- Było to interesujące webinarium na temat bezpieczeństwa w internecie. Podnoszenie świadomości w tym obszarze w dobie dynamicznego rozwoju wirtualnej komunikacji społecznej jest niezwykle istotne.  Świadomość istniejących zagrożeń pozwala na ich eliminowanie, a tym samym maksymalizowanie korzyści  wynikających   z  aktywności internetowej. W spotkaniu uczestniczyło 97 osób, co bardzo nas cieszy jako organizatorów. Tak liczny udział wskazuje na wagę podjętej problematyki – powiedziała dr Maria Kierepka, dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych UPZ.

Moduł „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” realizowany jest z Radą Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Krajową Izbą Rozliczeniową. Celem jest kształtowanie właściwych postaw Polaków wobec rozwoju gospodarki elektronicznej oraz nowoczesnych form transakcji płatniczych, a także odpowiedniej świadomości w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.