Międzynarodowa konferencja naukowa
Międzynarodowa konferencja naukowa - UPZ

Międzynarodowa konferencja naukowa

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UPZ jest współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Zagrożenia bezpieczeństwa w dobie globalizacji. Zagrożenia zdrowotne”, która odbędzie się w dniach 13-14 maja br.

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Zagrożenia bezpieczeństwa w dobie globalizacji. Zagrożenia zdrowotne” organizowana jest przez: Instytut Społeczno-Ekonomiczny – Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Wydział Politologii i Administracji UMCS w Lublinie – Katedra Stosunków Międzynarodowych oraz Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Wydział Zarządzania Polityczno-Informacyjnego Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” w Ostrogu (Ukraina).

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 maja 2021 r. na platformie MS Teams.

Szczegółowy program konferencji w załączeniu.

 

 

Pobierz dokumenty