Legia Akademicka czeka na chętnych
Legia Akademicka czeka na chętnych - UPZ

Legia Akademicka czeka na chętnych

Studiujesz i marzysz o karierze w wojsku? Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu  została zgłoszona i zakwalifikowana do projektu „Legia Akademicka”. Tym samym UPZ znalazła się w elitarnym gronie kilkudziesięciu uczelni, w których będzie realizowany projekt Ministerstwa Obrony Narodowej.

Legia Akademicka  jest to ochotnicza forma służby wojskowej studentów uczelni wyższych.  Na podstawie porozumienia Ministerstwa Obrony  Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia może prowadzić rekrutację studentów  do projekt.

- Ochotnicza służba wojskowa studentów polega na odbyciu szkolenia teoretycznego w Uczelni w wymiarze 30 godzin szkoleniowych. Następnie student składa wniosek o odbycie krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych w wymiarze 21 dni. Szkolenie odbywa się w wojskowych ośrodkach szkolenia i kończy się złożeniem przysięgi wojskowej. Następnym etapem jest moduł szkolenia podoficerskiego w wymiarze 21 dni.  Niektóre ośrodki szkolenia łączą dwa moduły w zależności od potrzeb. Po zakończeniu modułu podoficerskiego student otrzymuje stopień kaprala rezerwy. Do projektu mogą przystąpić studenci szkół wyższych bez względu na kierunek. – mówi ppłk rez. Andrzej Podhorodecki, wykładowca na kierunku bezpieczeństwo narodowe UPZ  i koordynator projektu Legia Akademicka w uczelni.

O zaletach przeszkolenia w ramach Legii Akademickiej mówi Krzysztof Teterycz, student bezpieczeństwa narodowego UPZ.

-Pierwszy tydzień był trudny - nowe otoczenie, dyscyplina, wszystko na czas. Z perspektywy czasu nie było ciężko. Najbardziej pamiętam długi marsz przy temperaturze 30 stopni,  gdzie mieliśmy na sobie wielki plecak, kamizelki i resztę sprzętu. Przyjemnie i ciekawie było postrzelać z ostrej amunicji. Czas który tam spędziłem oceniam jako bardzo korzystny, ponieważ  nauczyłem się wielu ciekawych rzeczy np. dyscypliny, postaw strzeleckich, zobaczyłem od środka jak wygląda wojsko- opowiada Krzysztof, który dzięki przeszkoleniu zdobył pierwszy stopień podoficerki - kaprala.

Poza wielką przygodą, jaką jest szkolenie praktyczne, czy uzyskaniem stopnia kaprala, ukończenie Legii Akademickiej daje również inne korzyści i możliwości dalszego rozwoju.

- Przede wszystkim odbycie służby wojskowej w bardzo krótkim czasie, w tym uzyskanie stopnia kaprala rezerwy, a w  perspektywie przygotowanie do egzaminu oficerskiego. Uzyskanie stopnia kaprala rezerwy upoważnia do starania się o przyjęcie do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej lub do zawodowej służby wojskowej. Ponadto odbycie służby wojskowej jest preferowane podczas ubiegania się o przyjęcie do innych formacji mundurowych. – wylicza ppłk Andrzej Podhorodecki z UPZ.

- Widzimy potencjał w takim programie jak Legia Akademicka, jeśli chodzi o kandydatów do jednostki, którą będziemy formować. - mówił gen. dyw. Jarosław Gromadziński, dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej, zwanej „Żelazną, który w marcu 2019 r. odwiedził UPZ.

Warto pamiętać, że w związku z tym, że jest to forma ochotnicza student może zrezygnować na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji. Poza tym za każdy dzień szkoleniowy w wojsku student otrzymuje gratyfikację finansową.

Wkrótce planowane jest spotkanie informacyjne w naszej Uczelni z koordynatorem projektu ppłk rez. Andrzejem Podhorodeckim. Dokładny termin zostanie ogłoszony na stronie www.upz.edu.pl oraz poprzez samorząd studencki.

 

DC