Księgowi i finansiści to najbardziej poszukiwani specjaliści
Księgowi i finansiści to najbardziej poszukiwani specjaliści - UPZ

Księgowi i finansiści to najbardziej poszukiwani specjaliści

Rozmowa z dr inż. Marią Kierepką, dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Pani Doktor, Uczelnia Państwowa w Zamościu oferuje wiele kierunków studiów. Dlaczego spośród nich warto wybrać kierunek finanse i rachunkowość?

Finanse i rachunkowość to wartościowy kierunek studiów gwarantujący prestiż i szerokie perspektywy zawodowe, ze względu na znaczenie sektora finansowego w gospodarce kraju i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży. Prognozy rynku pracy dla absolwentów kierunku finanse i rachunkowość są bardzo optymistyczne. Z badań przeprowadzonych w 2019 r. przez różne niezależne organizacje wynika, że księgowi i finansiści należą do grupy najbardziej deficytowych zawodów. Taki trend utrzymuje się już od kilku lat. Tak więc jest to kluczowy argument dla podjęcia decyzji o wyborze studiów finansowo-księgowych. Poza tym program kształcenia (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne) obowiązujący na kierunku został przygotowany wspólnie z praktykami z otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni, czyli de factoz potencjalnymi pracodawcami absolwentów naszego kierunku. Świadczy to o tym, że uczymy zawodu praktycznie, zgodnie z oczekiwaniami biznesu i instytucji finansowych. Zachęcając do wyboru kierunku finanse i rachunkowość chciałam dodać, że nie są to studia matematyczne tylko ekonomiczne o profilu finansowo-księgowym. Oprócz wiedzy dotyczącej finansów, studenci zdobywają umiejętności praktyczne związane z prowadzeniem rachunkowości. Rachunkowość to nie matematyka, to system informacyjny przedstawiający obraz sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu. Rachunkowość określana jest mianem „języka biznesu” umożliwiającego porozumiewanie się wszystkich uczestników życia gospodarczego.

 

Jakie specjalności mają do wyboru studenci FiR?

W ramach kierunku finanse i rachunkowość, uczelnia oferuje dwie specjalności: rachunkowość i podatki oraz finanse i bankowość. Specjalność rachunkowość i podatki  ma na celu wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych oraz przygotowania informacji na potrzeby zarządzania. Absolwent tej specjalności zostanie zapoznany również z elementami prawa podatkowego i prawa pracy, międzynarodowymi regulacjami rachunkowości, zasadami funkcjonowania administracji podatkowej i kontroli skarbowej oraz organizacją i funkcjonowaniem biur rachunkowych. Studenci, którzy w toku studiów wybiorą specjalność finanse i bankowość zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie działalności bankowej i finansowej podmiotów, w szczególności w obszarze usług bankowych, zarządzania finansami i controllingu, doradztwa i pośrednictwa finansowego. Absolwent tej specjalności będzie miał także wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu obrotu giełdowego i pozagiełdowego, ubezpieczeń społecznych oraz rozumienia i stosowania przepisów prawa bankowego i finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Co oznacza, że studia mają wymiar praktyczny i jak to się przekłada na korzyści dla przyszłych pracodawców?

Studia o profilu praktycznym to przede wszystkim odpowiedź na zapotrzebowanie pracodawców. Dostosowanie przez naszą uczelnię studiów finansowo-księgowych do wymagań nakładanych przez biznes i instytucje finansowe daje obopólne korzyści. Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość w Uczelni Państwowej w Zamościu, oprócz dyplomu, posiadają także podstawowe doświadczenie praktyczne i przygotowanie do podjęcia pracy bezpośrednio po zakończeniu studiów. Natomiast pracodawcy zyskują przygotowanych do zawodu pracowników. Przygotowanie zawodowe studenci otrzymują w czasie bezpłatnych 3-letnich studiów (I stopnia), na których realizowany jest program kształcenia zawodowego w podziale na kształcenie teoretyczne – wykłady (25%) i kształcenie praktyczne - ćwiczenia, zajęcia projektowe, laboratoria informatyczne, warsztaty, seminaria, praktyki zawodowe (75%). Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich oraz praktyków branżowych m.in. takich jak: główna księgowa, doradcy podatkowi, biegły rewident, specjalista ds. bankowości, specjalista ds. ubezpieczeń, specjalista ds. kadr i płac, funkcjonariusz ds. celno-skarbowych, specjalista ds. finansów publicznych, prezes spółki z o.o. Kluczową rolę w kształceniu praktycznym odgrywają 6-miesięczne praktyki zawodowe, w czasie których student doskonali i rozwija umiejętności praktyczne zdobywając doświadczenie zawodowe pod okiem specjalistów z określonej branży. Praktyki odbywają się w wybranym przez studenta przedsiębiorstwie lub instytucji o profilu zgodnym z kierunkiem studiów i zainteresowaniem studenta. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł zawodowy licencjata potwierdzone dyplomem. Może podjąć pracę lub studia II stopnia (magisterskie).

Pani Doktor sektor finansowy stale się rozwija i potrzebuje nowych kadr. Na jakich stanowiskach i gdzie mogą znaleźć pracę absolwenci kierunku finanse i rachunkowość?

Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość na studiach I stopnia w naszej uczelni zdobywają przygotowanie zawodowe do podjęcia pracy: w działach finansowo-księgowych w podmiotach prywatnych i publicznych, w działach finansowych jednostek samorządowych, w bankach i firmach ubezpieczeniowych, w biurach rachunkowych i podatkowych oraz w urzędach skarbowych i celnych, w swojej firmie (założenie, prowadzenie i obsługa finansowo-księgowa). W przyszłości absolwenci – po ukończeniu studiów II stopnia (magisterskich) oraz spełnieniu dodatkowych wymagań prawnych lub korporacyjnych – będą mogli zajmować stanowiska m.in. doradcy podatkowego, głównego księgowego, biegłego rewidenta, kontrolera finansowego, doradcy finansowego, doradcy inwestycyjnego, aktuariusza, maklera papierów wartościowych, analityka rynku kapitałowego, analityka rynku finansowego, agenta i brokera ubezpieczeniowego, dyrektora finansowego, pracownika skarbowości, członka rady nadzorczej czy osoby prowadzącej usługowo księgi rachunkowe. Finanse i rachunkowość to jeden z niewielu kierunku studiów dających tak szerokie możliwości zawodowe z dobrym wynagrodzeniem, oczywiście po wyspecjalizowaniu się. Dlatego zachęcam do podjęcia zawodowych studiów finansowo-księgowych w Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

DR