Finanse i Rachunkowość - Międzynarodowe Seminarium Naukowe
Finanse i Rachunkowość - Międzynarodowe Seminarium Naukowe - UPZ

Finanse i Rachunkowość - Międzynarodowe Seminarium Naukowe

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE

 

Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. „Standaryzacja rachunkowości w rolnictwie”  odbyło się na platformie EduPortal UPZ.  Uczestniczyli w nim:

- rektor Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu – dr hab. Andrzej Samborski;

- wykładowcy na kierunku finanse i rachunkowość UPZ – dr Maria Kierepka, dr Elżbieta Dziura, dr Katarzyna Szmidt, mgr Anna Kierepka-Kasztelan;

- pracownicy naukowo-dydaktyczni Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach  prof. dr hab. Ivan Shuvar, dr hab. Bogdan Shuvar, dr hab. Hanna Korpita;

- prof. dr hab. Ovcharuk Oleh z Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego.

Celem seminarium była wymiana doświadczeń naukowo-badawczych dotyczących  rachunkowości w działalności rolniczej, jej specyfiki i unormowań prawnych. Referat dotyczący tej problematyki wygłosiła dr hab. Hanna Korpita z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego, zwracając szczególną uwagę na zakres uregulowań prawnych rachunkowości rolniczej na Ukrainie:

- Rachunkowość w rolnictwie ma swoją specyfikę. Podstawowy standard rachunkowości dla rolnictwa określa podstawę do tworzenia informacji księgowych na temat aktywów biologicznych (zwierząt, roślin) i produktów rolnych w ramach działalności rolniczej. Koncepcja rozwoju rachunkowości w rolniczym sektorze gospodarki Ukrainy polega na tworzeniu systemu informacyjnego, w którym oprócz krajowych uregulowań, stosowane są również Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Wszystkie działania podejmowane są w celu zapewnienia konkurencyjności przedsiębiorstw rolnych Ukrainy.

- Sektor rolny, podobnie jak i inne sektory w Polsce,  podlega  przepisom ustawy  o rachunkowości na zasadach ogólnych, która nie zawiera osobnych regulacji odnoszących się do działalności rolniczej i aktywów biologicznych. Kwestie te regulują Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR 41 „Rolnictwo”) i Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR 12 „Działalność rolnicza”). KSR 12 miał zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku – poinformowała dr Maria Kierepka.

- Rektor UPZ  dr hab. Andrzej Samborski, podsumowując seminarium, powiedział, że przeprowadzona dyskusja była  interesująca a wymiana wiedzy i doświadczeń badawczych w obszarze rachunkowości rolniczej jest istotna ze względu na jej specyfikę ale także ze względu na ważność sektora rolnego w strukturze gospodarki obydwu krajów. Obecne spotkanie przybrało formę webinarium, ale mam nadzieję, że kiedy warunki na to pozwolą będziemy mogli prowadzić dyskusje w obiektach dydaktycznych UPZ i w uczelniach, których przedstawicieli gościmy  na naszej platformie edukacyjnej.

Międzynarodowe Seminarium Naukowe zostało zorganizowane 12.06.2020 r. przez Instytut Nauk Ekonomicznych UPZ.  Prowadzone było w języku polskim i angielskim.

MK