Erasmus+ zgłoszenia do programu
Erasmus+ zgłoszenia do programu - UPZ

Erasmus+ zgłoszenia do programu

Biuro Erasmus+ Akademii Zamojskiej ogłasza nabór wśród studentów zainteresowanych wyjazdem na praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus+.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesyłać w postaci elektronicznej na
adres erasmusplus@akademiazamojska.edu.pl do 24 kwietnia 2022 r.

Zasady alokacji i stawki stypendium zawarte są w poniższym dokumencie

https://2014-2020.erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/Zasady-alokacji-i-finansowania-KA103-2020.pdf

 

Szczegółowych informacji udziela Biuro Erasmus+
ul. Hrubieszowska, pok. 6a, poniedziałek-wtorek - godz. 8.00 - 16.00)

jak również bezpośrednio Uczelniany Koordynator Programu Erasmus – dr Łukasz Potocki Akademia Zamojska, ul. Zamoyskiego 64, p. 104

Pobierz dokumenty