„Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” –  kolejny kierunek studiów podyplomowych został uruchomiony w UPZ.
„Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” –  kolejny kierunek studiów podyplomowych został uruchomiony w UPZ.  - UPZ

„Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” – kolejny kierunek studiów podyplomowych został uruchomiony w UPZ.

Zajęcia w ramach ww. kierunku studiów rozpoczęły się 28 listopada 2020 r. Studia trwają 3 semestry. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu na wszystkich poziomach edukacyjnych,  w placówkach specjalnych, integracyjnych.

Słuchacze studiów zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych (dostosowanych do potrzeb i możliwości) i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Posiądą umiejętność rozpoznawanie (diagnozowania) potrzeb i możliwości swoich podopiecznych, co przyczyni się do właściwego planowania pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania i uczenia się oraz wychowania osób ze spektrum autyzmu. Ponadto zdobędą umiejętności pracy oraz komunikowania się z osobami ze spektrum autyzmu jak również prowadzenia dokumentacji dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na rożnych poziomach edukacji i w rożnych placówkach opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych.


Więcej informacji o kierunku znajduje się na stronie https://upz.edu.pl/edukacja-i-terapia-osob-ze-spektrum-autyzmu/

lub w Akademickim Centrum Edukacji UPZ

ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość

tel. 663 188 380