Dyskutowali o zagrożeniach zdrowotnych
Dyskutowali o zagrożeniach zdrowotnych - UPZ

Dyskutowali o zagrożeniach zdrowotnych

Dwa dni obrad, blisko 100 referatów i wystąpień, 5 paneli tematycznych i 2 panele studenckie – tak wyglądała Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia zdrowotne”, której współorganizatorem był Zakład Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Społeczno-Ekonomicznym Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

To kolejna z cyklu konferencji, które odbywają się co dwa lata i których tematyka dotyczyć ma różnych rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa, takich jak: polityczne, militarne, gospodarcze, społeczne, kulturowe, asymetryczne itp. Po każdym spotkaniu wydawana jest monografia o charakterze zbiorowym. W tym roku, ze względu na pandemię COVID-19, międzynarodowa konferencja odbyła się w formule on-line i dotyczyła zagrożeń zdrowotnych.

-Rzeczywiście pandemia Covid-19 stała się istotną cezurą w analizowaniu zjawisk i procesów społecznych i duża część referatów dotyczyła właśnie wpływu pandemii na różne obszary życia politycznego. Przed i po pandemii – z pewnością w takiej właśnie optyce badane będą różne zagrożenia bezpieczeństwa. W trakcie konferencji podjęto przede wszystkim teoretyczno-metodologiczną refleksję nad stosunkowo nową kategorią jaką jest bezpieczeństwo zdrowotne i jego zagrożenia, zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym czy wpływu zagrożeń zdrowotnych na poszczególne wymiary bezpieczeństwa. Poruszono szeroki wachlarz zagadnień – od prawa do ochrony zdrowia po bioterroryzm, diagnozując nowe rodzaje zagrożeń, także w aspekcie prognostycznym - powiedziała dr Ewa Pogorzała, wykładowca UPZ i sekretarz konferencji.

W trakcie konferencji wygłoszono blisko 100 referatów, zgrupowanych w pięć paneli tematycznych oraz 2 panele studenckie. W pierwszym dniu obrad – oprócz sesji plenarnej, zorganizowana została także debata plenarna z udziałem praktyków: prof. dr. hab. n. med. Mirosława Czuczwara – Kierownika II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz dr n. med. Marii Jolanty Korniszuk – Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Podczas konferencji wystąpienia zaprezentowała liczna reprezentacja Uczelni Państwowej w Zamościu. Konferencję rozpoczął i poprowadził prof. dr hab. Henryk Chałupczak. W uroczystym otwarciu wziął udział również rektor UPZ dr hab. Andrzej Samborski. Referaty w poszczególnych sesjach tematycznych zaprezentowali natomiast: dr Stanisław Dubaj, dr n. med. Maria Dorota Kwika, dr Justyna Misiągiewicz, dr Małgorzata Niedźwiedź, płk mgr inż. Andrzej Podhorodecki, dr Ewa Pogorzała, dr Łukasz Potocki, płk dr Ryszard Suduł oraz absolwentki uczelni – mgr Ewelina Florek i mgr Lila Pietrusiewicz, która obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich.

W panelach studenckich, reprezentując UPZ, swoje wystąpienia przedstawili: Angelika Borek, Jagoda Chojan, Judyta Ciemniewska, Anna Giecko, Natalia Gontarz, Laura Haniewska, Joanna Kapłon, Stefania Kościelniak, Elżbieta Lasota, Natalia Pitura, Roksana Schab, Klaudia Semenowicz, Karolina Tetych, Dominika Uszko, Edyta Zakrzewska.

-Prezentacje studenckie cechował wysoki poziom przygotowania merytorycznego, są to osoby aktywnie działające w kołach naukowych i zaangażowane w inne aspekty życia uczelni - oceniła dr Pogorzała, sekretarz konferencji. Jak dodała planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej z artykułami przygotowanymi na podstawie wystąpień. Taki tom ukazał się po poprzedniej edycji konferencji z 2019 r., poświęconej zagrożeniom politycznym. Także tom po tegorocznej konferencji wydany zostanie wspólnie przez Wydawnictwo UPZ – Officina Simonidis oraz Wydawnictwo UMCS.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia zdrowotne” odbyła się w dniach 13-14 maja 2021 r. Jej organizatorami były: Uczelnia Państwowa w Zamościu: Instytut Społeczno –Ekonomiczny – Zakład Bezpieczeństwa Narodowego, UMCS w Lublinie: Wydział Politologii i Dziennikarstwa - Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Narodowy “Akademia Ostrogska” w Ostrogu: Wydział Zarządzania Polityczno-Informacyjnego.