Doradca rodziny - bezpłatne studia podyplomowe
Doradca rodziny - bezpłatne studia podyplomowe  - UPZ

Doradca rodziny - bezpłatne studia podyplomowe

Akademia Zamojska zaprasza na bezpłatne, doskonalące studia podyplomowe DORADCA RODZINY, finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających kwalifikacje co najmniej na poziomie 6 uzyskanych w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Celem studiów jest przygotowanie specjalisty do pełnienia funkcji doradcy rodziny, który uzyska kompetencje i wiedzę w zakresie:

- udzielania wsparcia informacyjnego rodzinie i dziecku w obszarze przysługujących im praw, wynikających z międzynarodowych konwencji,

- prowadzenia poradnictwa w zakresie: trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, ucznia, wsparcia psychologicznego, dostępu do rehabilitacji, oceny potrzeb dziecka, ucznia i rodziny w procesie oceny funkcjonalnej, planowania pracy z dzieckiem, uczniem, jego rodziną i środowiskiem.

 

Studia będą trwały 2 semestry.

Program studiów obejmuje 290 godzin, w tym 240 godzin zajęć dydaktycznych i 50 godzin praktyki zawodowej.

Studia realizowane będą w okresie: od 04.2022 do 31.12.2022  

Liczba miejsc: 50

Więcej informacji dotyczących kierunku oraz zasad rekrutacji znajduje się na stronie https://upz.edu.pl/wykaz-kierunkow/

 

Nabór kandydatów rozpocznie się od 24.03.2022 r., od godziny 10.00.

Zapraszamy do aplikowania https://irk.upz.edu.pl