Człowiek w kręgu współczesnej kultury
Człowiek w kręgu współczesnej kultury - UPZ

Człowiek w kręgu współczesnej kultury

21 listopada 2019 r. w sali Consulatus zamojskiego ratusza odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek w kręgu współczesnej kultury”, zorganizowana przez Uczelnię Państwową im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Zamojską Radę Kobiet oraz Urząd Miasta Zamość.

Człowiek i jego problemy od wieków były jednym z obiektów zainteresowań filozofów i badaczy świata. W epoce renesansu człowiek znalazł się nawet w samym centrum tego zainteresowania. Postęp społeczno-gospodarczy świata, rozwój technologii sprawiły, że zmieniło się otoczenie człowieka, a co za tym idzie również jego życie i problemy. O tym jak odnajduje się i funkcjonuje człowiek w kręgu współczesnej kultury postanowiono porozmawiać w Zamościu, zwanym też Perłą Renesansu.

Konferencję otworzyli dr hab. Andrzej Samborski, rektor UPZ oraz Małgorzata Bzówka, zastępca prezydenta Zamościa. Konferencja została podzielona na trzy panele. Pierwszy z nich nosił tytuł „Współczesne przejawy życia społecznego”. W jego trakcie wystąpił z prelekcją „Zjawisko polaryzacji i przemocy w dobie nowych mediów” ks. dr Rafał Pastwa z KUL, redaktor „Gościa Niedzielnego”.

- Przemoc w przestrzeni cybernetycznej nie bierze się znikąd. Najważniejsze jest by tłumić te swoje negatywne emocje i nawet gdy się z kimś nie zgadzamy, należy umieć kulturalnie dyskutować. Jeżeli my na poziomie kontaktu realnego nie potrafimy ze sobą dyskutować, to problem ten będzie również w świecie wirtualnym, gdzie wydaje nam się, że jesteśmy anonimowi, a tak nie jest. W sytuacji jaką mamy obecnie byłbym za pełną jawnością komentarzy. Dlatego, że powinniśmy ponosić pełną odpowiedzialność za słowo. Niestety, pewne granice zostały przekroczone. Mam wrażenie, że w pewnym momencie, może rozpoczęło się to w przestrzeni komunikowania politycznego, te granice zostały przekroczone, że mogliśmy powiedzieć wszystko i to bezkarnie. Jeśli polityk mówi różne rzeczy o drugim i nie ponosi za to konsekwencji to przykład idzie z góry – tłumaczył wykładowca i zarazem dziennikarz. Zwracał przy tym uwagę na rolę mediów i organizacji społecznych w zmianie tej sytuacji.

Ponadto, w tej części z prelekcjami wystąpili również: dr inż. Bożena Niemczuk z Zakładu Pedagogiki UPZ „Rodzina z problemem alkoholowym”, Monika Pasieczna, studentka pedagogiki UPZ „Przemoc w rodzinie”, Agnieszka Żuk, studentka pedagogiki UPZ „Starzenie się społeczeństwa” oraz mgr Lidia Stanisławek z Zamojskiej Rady Kobiet „W poszukiwaniu wartości młodego człowieka”.

Drugi panel poświęcony był „Problemom emocjonalnym współczesnego człowieka”. W tej części konferencji głos zabrali: Donna Breen z MA w Irlandii „Mental health problems of young people” („Problemy psychiczne młodych ludzi”).

- Jako doradczyni i terapeutka spotykam się z problemami młodych ludzi na co dzień. Są to przede wszystkim objawy lęków i depresji. Związane jest to z wpływem mediów społecznościowych na dzisiejszą młodzież. Młodzi ludzie uciekają do Internetu, tym samym odłączając się od świata zewnętrznego. To sprawia, że popadają w takie problemy jak depresja, czy też lęk. Z mojego doświadczenia wiem, że takie problemy mogą zacząć się u dzieci małych już w wieku 5 lat. Dzieci spędzają bowiem coraz więcej czasu patrząc w ekrany telewizorów, monitory komputerów czy smartfony, zamiast spędzać czas z bliskimi. Oglądają często filmy i grają też w komputerowe gry pełne przemocy – mówiła Donna Breen i tłumaczyła, że lekarstwem na takie sytuacje jest przede wszystkim kontakt z rodziną i rówieśnikami oraz budowanie emocjonalnych relacji. - Musimy nauczyć się jak budować nowe więzi oraz odbudowywać te, które zostały zerwane – wyjaśniała.

Z kolei Paulina Szwed, studentka filologii angielskiej UPZ opowiedziała czym jest „Cyberbullying”. Panel zakończyło wystąpienie dr inż. Agaty Waszek z Zakładu Pedagogiki UPZ „Mózg a cyfrowe narkotyki”.

- Ten temat to wynik moich obserwacji życia codziennego. Jesteśmy uzależnieni jako społeczeństwo i nie jest to domena ludzi młodych, ale ludzi w każdym wieku, z różnych warstw społecznych i różnym uposażeniu. Jesteśmy uzależnieni nie tyle od Internetu, co od informacji, czyli treści w różny sposób przekazywanej, z różną intensywnością i w różnej formie. Problem ten jest wzmacniany chęcią śledzenia informacji z różnych źródeł jak Internet, różnego rodzaju urządzenia i aplikacje, z którymi się spotykamy na swoich smartfonach, jak również w sieci i kontaktach bezpośrednich – mówiła dr inż. Agata Waszek. Tłumaczyła przy tym, że odwyk od takiego cyfrowego narkotyku jest sprawą indywidualną, tak samo jak uzależnienie. – Możemy z całą pewnością powiedzieć, że najistotniejsza jest odpowiedzialność za życie własne i innych osób, w tym dzieci i młodzieży. Potrzeba również świadomości, że nowe technologie nie są przejawem zła. Właściwe ich dozowanie i mądra selekcja informacji jest jedynym środkiem, które może nas uchronić od uzależnienia - mówiła kierownik Zakładu Pedagogiki UPZ.

Ostatnia część konferencji dotyczyła „Aktualnych wyzwań cywilizacyjnych”. O „Dążeniu do szczęścia” mówiła dr Irena Kurzępa z Zakładu Pedagogiki UPZ, zarazem członkini Zamojskiej Rady Kobiet.

- Szczęściem jest osiągnięcie celu, do którego zmierzamy. Do szczęścia trzeba dążyć wytrwale według własnego systemu wartości i własnych założonych przez siebie wytyczonych celów. Jeśli się systematycznie i konsekwentnie zmierza, to osiąga się szczęście. Nie ma uniwersalnej recepty na szczęście, bo każdy człowiek ma własną wizję swojej przyszłości i swoje aspiracje życiowe. – mówiła wykładowczyni UPZ.

Z kolei Teresa Jaskulska, prezes Fundacji Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy „Otwórzmy swoje serca” w Zamościu przedstawiła „Status osób niepełnosprawnych w świetle wyzwań współczesnej kultury życia”. Pod koniec konferencji o „Człowieku w kulturze instant” opowiedziała dr Halina Iwańczyk z Zakładu Pedagogiki UPZ.

- Moje wystąpienie jest próbą oceny rzeczywistości, zmian, które dokonują się nie tylko w polskim społeczeństwie. Zmian, które jednocześnie można odbierać jako pewna nowość cywilizacyjna. Moja uwaga skupi się na zagrożeniach, które przynosi kultura instant. Termin „instant” pochodzi z języka angielskiego i oznacza „natychmiast”. Jest to kultura natychmiastowości. Jej trzema filarami, jak mówią znawcy tematu, są trzy terminy: „Fast food”, „Fast car” i „Fast sex”. Kultura natychmiastowości powoduje, że brak jest nam często w naszych codziennych doświadczeniach głębi. Psychologia bacząc na dojrzewanie człowieka i mając to na uwadze chce pokazać, że zagrożeniem jest szeroko rozumiany pośpiech. Często jest on wrogiem poszukiwania głębi, czegoś więcej niż tylko fajerwerki, które nam proponuje teraźniejszość – tłumaczyła dr Halina Iwańczyk.

Każdy panel kończył się dyskusją w trakcie której uczestnicy konferencji mogli poruszać najważniejsze ich zdaniem problemy, a także prowadzić polemiki.

DC