Centrum Symulacji prawie gotowe
Centrum Symulacji prawie gotowe - UPZ

Centrum Symulacji prawie gotowe

Budynek Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej UPZ jest już gotowy. To 500 metrów nowoczesnej infrastruktury, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, z windą zdolną do przewożenia łóżek szpitalnych oraz z garażem dla karetki pogotowia. Teraz Uczelnia rozpoczęła procedury przetargowe na wyposażenie tego obiektu, w którym praktyczne umiejętności będą nabywać studenci kierunku pielęgniarstwo UPZ.

Powstanie Centrum jest obecnie najważniejszą inwestycją Uczelni. Znajdować się ono będzie w rozbudowanym budynku przy ul. Hrubieszowskiej 24. To właśnie w tym obiekcie kształcą się studenci kierunku pielęgniarstwo na poziomie licencjackim i będą kształcić studenci studiów magisterskich na tym kierunku. Uczelnia w grudniu 2020 r. otrzymała zgodę na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo.

W budynku przy ul. Hrubieszowskiej funkcjonuje już 6 pracowni, w których kształcą się studenci pielęgniarstwa. Są to pracownie: badań fizykalnych, pediatryczna, higieny osobistej i ratunkowa. W obiekcie dokonano nadbudowy piętra na potrzeby kształcenia studentów pielęgniarstwa. Ponadto cały budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażony w windę. O tym jak wygląda teraz obiekt opowiada kanclerz UPZ, Jerzy Korniluk.

- Na parterze, w części rozbudowanej budynku, wyodrębniono strefę biurową wraz z serwerownią oraz przestrzeń dla studentów: hol i sala ćwiczeniowa do zajęć z modelem karetki szkoleniowej. W części już istniejącej pozostaną pracownie: badań fizykalnych, pediatryczna, higieny osobistej i ratunkowa. Piętro zostało podzielone na strefy zgodnie ze specyfiką zajęć: sale symulacji wysokiej, pośredniej i niskiej wierności, sale do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i technicznych – mówi kanclerz UPZ.

Inwestycja finansowana jest ze środków własnych Uczelni, dotacji ministerialnej, obligacji oraz środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu”.

Drugą część tego przedsięwzięcia stanowi wyposażenie Centrum. Uczelnia już rozpoczęła procedury przetargowe w tym kierunku. Dr n. med. Beata Biernacka, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa UPZ przedstawia, na jakim nowoczesnym sprzęcie kształcić się będą studenci.

- Na wyposażenie Centrum składają się fantomy, trenażery, a także urządzenia elektroniczne, które w procesie kształcenia pielęgniarek odgrywają coraz większą rolę. Prowadzenie kształcenia w salach wysokiej wierności to wymóg niezbędny by móc, według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, w przyszłości kształcić na kierunkach medycznych. Wyposażeni w te umiejętności i znajomość obsługi najnowszego sprzętu absolwenci pielęgniarstwa zapewnią pacjentom lepszą i bardziej komfortową opiekę - mówi dr n. med. Beata Biernacka. Przypomina też, że bardzo dobrze wyposażone są funkcjonujące już w budynku pracownie. Znajdują się w nich m.in. zestawy do pozorowania urazów, modele do nauki iniekcji wszystkich typów, aparaty EKG, pompy infuzyjne, inkubatory.

Zakończenie inwestycji i uruchomienie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej planowane jest w II kwartale 2021 r. Wartość całej inwestycji to 6,5 miliona złotych.