Cela nauczycielska zamojskiej Rotundy pod opieką UPZ
Cela nauczycielska zamojskiej Rotundy pod opieką UPZ - UPZ

Cela nauczycielska zamojskiej Rotundy pod opieką UPZ

Uczelnia Państwowa w Zamościu jest partnerem Miasta Zamość w realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej w Zamościu”.

Celem realizowanego przez Miasto Zamość projektu było powstrzymanie destrukcji obiektu, a także poprawa jego stanu technicznego i estetycznego. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono remont konserwatorski Rotundy, a także przeprowadzono rozbudowę ekspozycji muzealnej poprzez wyposażenie jej w nowe plansze informacyjne, zdjęcia, filmy, prezentacje dotyczące historii Rotundy. Powierzchnie pokryte wyrytymi napisami i inskrypcjami zostały zachowane. Naprawiono konstrukcję krzyża, renowacji poddano bramę przy wejściu do Rotundy. Ponadto zainstalowano i zamontowano urządzenia pozwalające na dostęp do bezprzewodowego Internetu w przestrzeni zewnętrznej obiektu. Zamontowano także monitory na potrzeby prezentacji multimedialnych.

O roli Uczelni Państwowej w Zamościu w tym projekcie mówi Jerzy Korniluk, kanclerz UPZ.

- Jesteśmy partnerem projektu, którego wnioskodawcą jest Miasto Zamość. Według opinii przedstawicieli samorządu jednym z powodów, dla których projekt uzyskał maksymalną ocenę było to, że Miasto Zamość aplikowało w partnerstwie z Uczelnią. W wyniku porozumienia z władzami miasta, Uczelnia przekazała darowiznę na to przedsięwzięcie. Poza tym UPZ obejmie opieką jedną z cel Rotundy, celę nauczycielską. Nasi nauczyciele akademiccy i inni pracownicy oraz studenci będą dbali o jej porządek i godny wygląd. Chcemy by o martyrologii tej grupy zawodowej pamiętano w naszym regionie - mówi kanclerz Uczelni Państwowej w Zamościu.

Za rewitalizację Rotundy odpowiada pracownia konserwacji i restauracji dzieł sztuki „Ryzalit” z Torunia. W kwestii merytorycznej konserwatorzy i architekci współpracują z Uczelnią i Muzeum Zamojskim. Jak podkreślają, aranżacja celi nauczycielskiej będzie oddawała historię tego miejsca.

- W celi numer trzynaście, czyli tzw. celi nauczycielskiej częściowo będą przeważały elementy, które są zastałe, czyli tablice naścienne, pomnik, który jest umieszczony w celi. Natomiast nowo projektowane elementy, które dojdą to ilustracje i opisy zawarte w mosiężnych ramkach, które tak jak w pozostałych celach będą z dystansem mocowane na ścianach. Jest też pomysł dostosowania się do istniejących, przypadkowo poumieszczanych tablic na elewacji, próbujemy pogodzić to i ułożyć w czytelną całość - mówi Slavomir Mezanec z pracowni “Ryzalit”. Jak dodaje w kwestii historycznej nieoceniona jest pomoc i wiedza pani Marii Rzeźniak z Muzeum Zamojskiego.

Projekt „Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej w Zamościu” jest dofinansowany z Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 OŚ PRIORYTETOWA: 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego DZIAŁANIE: 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Wartość całkowita: 8 153 481,26 PLN, dofinansowanie: 6 804 289,96 PLN.