„Biznes bez barier” i jubileusz 85 lat ZUS
„Biznes bez barier” i jubileusz 85 lat ZUS - UPZ

„Biznes bez barier” i jubileusz 85 lat ZUS

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w auli Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu odbyła się konferencja „Biznes bez barier” zorganizowana przez Instytut Nauk Ekonomicznych UPZ, Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości – kierunek finanse i rachunkowość  oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju.

Na początku konferencji zebranych powitały dr Maria Kierepka, dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych UPZ oraz mgr Anna Barczak, kierownik Inspektoratu ZUS w Zamościu.

- Nasza konferencja odbywa się w pierwszym dniu tegorocznej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. To międzynarodowa inicjatywa, która promuje idee przedsiębiorczości szczególnie wśród ludzi młodych, studentów czy młodych biznesmenów. Promowanie to odbywa się poprzez szeroki wachlarz różnych aktywności, m.in. poprzez organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń, spotkań z przedsiębiorcami jak również przedstawicielami różnych organizacji i instytucji wspierających przedsiębiorczość  – mówiła dr Maria Kierepka.

- Nasza Uczelnia jako nowoczesna i innowacyjna już po raz szósty włączyła się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Ranga  tegorocznej konferencji znacznie wzrosła poprzez wspólne jej zorganizowanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jest to dla nas satysfakcjonujące, że ta instytucja zechciała jubileusz swojego 85-lecia obchodzić w murach naszej Uczelni, wśród zacnego grona przedstawicieli różnych instytucji wspierających przedsiębiorczość, przedsiębiorców a także wśród studentów, dla których takie spotkania są przyczynkiem do kształtowania postaw przedsiębiorczych – podsumowała dr Maria Kierepka.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał rektor UPZ, dr hab. Andrzej Samborski.

- Obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości stają się powoli tradycją w naszej Uczelni. Dzisiejsze spotkanie to już kolejna edycja Konferencji zorganizowanej z tej okazji. Cieszymy się bardzo, że nabiera ona coraz większego znaczenia i zasięgu, o czym świadczy z roku na rok zwiększająca się liczba prelegentów i gości w niej uczestniczących. Poza merytoryczną stroną tego spotkania, ważne jest zaprezentowanie się naszych studentów, przedstawienie wiedzy i umiejętności, które zdobyli podczas wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych. Konferencja jest dla nich szansą na poszerzenie wiedzy o treści przekazywane przez praktyków. Tematyka i charakter konferencji wpisuje się w zapisy ustawy o szkolnictwie wyższym, które mówią o tym, że naszym zadaniem jest kształcenie studentów na kierunkach o profilu praktycznym.  Wiedzę i umiejętności praktyczne nabywa się nie tyko w czasie zajęć na Uczelni, czy podczas praktyk, które studenci odbywają w różnych instytucjach i zakładach pracy, ale także w czasie takich konferencji jak dzisiejsza – powiedział rektor Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Podczas konferencji z prelekcjami wystąpili przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości z kierunku finanse i rachunkowość : Karolina  Twardowska „Biznes – działalność gospodarcza”,  Iwona Spozowska „Przełamywanie barier w biznesie – cyfryzacja finansów publicznych”, Aleksandra Posłajko i Klaudia Semenowicz „Elektroniczny ZUS dla każdego”, Oliwia Piotrowska i Sylwia Niemczuk „Elektroniczny ZUS dla przedsiębiorców”, Damian Korob „ZUS – odpowiedzialność za część finansów publicznych”.

Z okolicznościowym wykładem wystąpił dr hab. inż. Zbigniew Wasąg, dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Biłgoraju. Przypomnijmy, że ZUS obchodzi w tym roku 85 lat swojego istnienia.

- W związku z jubileuszem 85-lecia organizujemy różne wydarzenia. Jednym z nich jest ta konferencja ze ścisłym i bardzo ważnym udziałem studentów Uczelni Państwowej. Angażujemy w to również przedsiębiorców, ponieważ  tematem konferencji jest „Biznes bez barier”. Żeby to zrealizować muszą w to być włączone różne instytucje. My jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych cenimy sobie współpracę z urzędami pracy, urzędami skarbowymi, ze szkołami uczestniczącymi w projektach edukacyjnych. W konsekwencji to wszystko trafia do przedsiębiorców. Mają już oni przygotowaną kadrę i ludzi, którzy choćby odbywając praktyki w ZUS stają się bardziej wartościowymi pracownikami. Studentów i absolwentów różnego rodzaju szkół zatrudniamy w ZUS. Jubileusz 85-lecia jest okazją do pokazania tego, że instytucja państwowa, wykonawcza jest również miejscem pracy dla wielu ludzi. Jest również takim drogowskazem, miejscem informacji, z którego przedsiębiorcy mogą się dowiedzieć o różnych możliwościach prawnych, czy praktycznych pomagających w  biznesie. Liczymy, że takie spotkania edukacyjne w przyszłości przełożą się na sferę praktyczną – powiedział dr hab. inż. Zbigniew Wasąg.

W trakcie konferencji dyrektor biłgorajskiego oddziału ZUS wręczył pamiątkowe grawertony instytucjom współpracującym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jeden z nich otrzymała Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Wyróżnienie odebrał rektor dr hab. Andrzej Samborski. Z kolei rektor UPZ wręczył dr. hab. inż. Zbigniewowi Wasągowi list gratulacyjny.

„Z okazji Jubileuszu 85-lecia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce, na ręce Pana Dyrektora składam wyrazy uznania i głębokiego szacunku wszystkim, którzy tworzyli historię ZUS oraz budują jego dzisiejszy kształt i wizerunek. Szczególnie ważne dla nas wszystkich jest wsparcie oraz pomoc jakiej doświadczamy ze strony ZUS. Istnienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych buduje poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszego Kraju i Regionu” – czytamy w liście gratulacyjnym.

W trakcie konferencji eksperci ZUS udzielali porad z zakresu ubezpieczeń społecznych i świadczeń emerytalno-rentowych. Chętni mieli również możliwość założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych.

Konferencja „Biznes bez barier” odbyła się 18 listopada 2019 r.

 

DC