Baza materialna Uczelni - film - UPZ

Baza materialna Uczelni - film

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu poprzez działalność inwestycyjną stara się o zapewnienie optymalnych warunków kształcenia, którego istotnym elementem jest odpowiednia baza lokalowa oraz wyposażenie dydaktyczno-badawcze.

Uczelnia rozpoczęła swoją działalność w 2005 r. wynajmując dwa pomieszczenia w budynku dawnej Akademii Zamojskiej przy ul. Akademickiej 8. Obecnie bazę Uczelni stanowią budynki: rektorat – ul. Pereca 2, budynki dydaktyczne – ul. Hrubieszowska 24 i ul. Zamoyskiego 64, Centrum Badań i Transferu Technologii – ul. Szczebrzeska 31 (kompleks trzech budynków), akademik – ul. Sienkiewicza 10, czwarty budynek przy ul. Szczebrzeskiej (zaplanowany do remontu i przebudowy na obiekt dydaktyczno-sportowy).

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego rozwój bazy materialnej UPZ: