AZ rozwija sieć współpracy
AZ rozwija sieć współpracy - UPZ

AZ rozwija sieć współpracy

Akademia Zamojska powiększa grono swoich partnerów wśród uczelni krajowych i zagranicznych. 6 maja Rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ oraz Kanclerz Marcin Chałupka spotkali się z władzami Collegium Intermarium w Warszawie.

 

Jak mówi Rektor AZ, celem spotkania było zawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy obydwiema Uczelniami.

- Podjęliśmy rozmowy dotyczące współpracy. Obejmowałaby ona organizowanie sympozjów i przedsięwzięć naukowych oraz stworzenie klastra uczelni międzynarodowych, które mogłyby współdziałać przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej i byłyby zainteresowane upowszechnianiem klasycznego modelu uniwersytetu. Modelu, gdzie uniwersytet jest ukierunkowany na tworzenie wspólnoty akademickiej, integralnie zrośniętej z narodem, z potrzebami regionalnymi i krzewieniem klasycznej kultury. Fundamentem tej kultury jest antropologia personalistyczna, klasyczny rzymski model prawa oraz nauka. Rozmowy były poświęcone również przygotowaniu listu intencyjnego – powiedział Rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ. Jak dodał, na początku czerwca władze Collegium Intermarium z grupą uczonych odwiedzą Akademię.  

Tego dnia Rektor Akademii Zamojskiej prof. Paweł Skrzydlewski oraz Kanclerz Marcin Chałupka spotkali się również z Radosławem Brzózką, szefem Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Nauki. Tematem spotkaniem była dyskusja nad organizacją współpracy na rzecz edukacji klasycznej.