Akademia Zamojska i Muzeum Nadwiślańskie rozpoczynają współpracę
Akademia Zamojska i Muzeum Nadwiślańskie rozpoczynają współpracę - UPZ

Akademia Zamojska i Muzeum Nadwiślańskie rozpoczynają współpracę

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym zostało partnerem Akademii Zamojskiej.

Dokument o współpracy pomiędzy AZ a Muzeum podpisali: rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ oraz dr Piotr Kondraciuk, dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

Intencją porozumienia jest potrzeba współdziałania w zakresie realizacji wspólnego celu, jakim jest promowanie i wspieranie wzajemnych inicjatyw dotyczących prowadzenia prac badawczych, współorganizowanie wykładów, konferencji i sympozjów, wydawanie publikacji, promowanie dziedzictwa i kultury regionu.

Porozumienie o współpracy podpisano 11 marca 2022 r. w rektoracie Uczelni.