Logistyka
Logistyka - UPZ

Logistyka

(studia stacjonarne, niestacjonarne)

specjalność:

  • logistyka produkcji i inżynieria jakości
  • transport lądowy

Wraz z rozwojem gospodarki rośnie także zapotrzebowanie na logistyków. Logistyka to kierunek studiów, który pozwala na poznanie procesów planowania i efektywnego przepływu surowców, materiałów i produktów. W trakcie studiów przyszli inżynierowie uczą się projektowania procesów logistycznych, a także zgłębiają tajniki zaopatrzenia, dystrybucji oraz organizacji centrów spedycyjnych. Studia inżynierskie na kierunku logistyka w Akademii Zamojskiej cechują się interdyscyplinarnością, ponieważ pozwalają zgromadzić teoretyczną i praktyczną wiedzę nie tylko o logistyce, transporcie, spedycji czy dystrybucji, ale również ekonomii czy marketingu.

Absolwent logistyki posiada cały wachlarz możliwości zatrudnienia. Może on pracować w firmach transportowych i produkcyjnych oraz w centrach usługowych. Dobra znajomość języka obcego stanowi zaś furtkę do znalezienia posady w międzynarodowych korporacjach.