Kursy specjalistyczne - UPZ

Kursy specjalistyczne

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019r. poz. 576 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


OFERTA KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 1. Dializoterapia dla pielęgniarek
 2. Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych
 3. Endoskopia dla pielęgniarek
 4. Leczenie ran dla pielęgniarek
 5. Leczenie ran dla Położnych - w realizacji
 6. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową dla pielęgniarek
 7. Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym dla położnych
 8. Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CPWI)
 9. Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) dla pielęgniarek
 10. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek
 11. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych
 12. Opieki nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
 13. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych – cz. I
 14. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych – cz. II
 15. Pediatryczna domowa opieka paliatywna dla pielęgniarek
 16. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek
 17. Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek
 18. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
 19. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych dla pielęgniarek i położnych
 20. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych 
 21. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek dla pielęgniarek - w realizacji
 22. Terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
 23. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
 24. Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek
 25. Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla dorosłych dla pielęgniarek i położnych - w realizacji
 26. Wykonywanie i ocena testów skórnych dla pielęgniarek
 27. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych -  w realizacji
 28. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek

  

Informacje i zapisy

Akademickie Centrum Edukacji
ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
tel. 663 188 380
e-mail: ace@upz.edu.pl