Kursy kwalifikacyjne - UPZ

Kursy kwalifikacyjne

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019r. poz. 576 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.


OFERTA KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
 2. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
 3. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek
 4. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
 5. Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
 6. Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek
 7. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią dla pielęgniarek
 8. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek
 9. Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek
 10. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
 11. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek dla pielęgniarek
 12. Opieka długoterminowa dla pielęgniarek
 13. Opieka paliatywna dla pielęgniarek
 14. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
 15. Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek
 16. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 17. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek
 18. Pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek

 
Informacje i zapisy

Akademickie Centrum Edukacji
ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
tel. 663 188 380
e-mail: ace@upz.edu.pl