Kontakt ze Studium Języków Obcych - UPZ

Kontakt ze Studium Języków Obcych

ul. Hrubieszowska 24
tel. 84/ 638 34 00
e-mail: sjo@upz.edu.pl


Kierownik Studium Języków Obcych:
mgr Konrad Niewiadomski
e-mail: konrad.niewiadomski@upz.edu.pl