Kontakt - ul. Pereca 2

Rektorat
Kancelaria Główna

Kwestura

Kadry

Dział Rozwoju

Dział Administracyjno - Inwestycyjny

Starszy inspektor ds. BHP

Inspektor ochrony danych

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i obronności

Wydawnictwo

Centrum Badań i Transferu Technologii