Kontakt - ul. Pereca 2

Rektorat
Kancelaria Główna

Kwestura

Stanowisko ds. kadr

Dział Rozwoju

Dział Administracyjno - Inwestycyjny

Stanowisko ds. BHP

Stanowisko ds. ochrony danych osobowych

Stanowisko ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych

Centrum Badań i Transferu Technologii

Pełnomocnik rektora ds. kontaktów międzynarodowych