Konsultacje - UPZ

Konsultacje

UCZELNIA PAŃSTWOWA
im. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU

 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Konsultacje online lektorów
semestr letni 2019/20

 

 

mgr Konrad Niewiadomski –  poniedziałek  11.00-12.30, konrad.niewiadomski@upz.edu.pl

mgr Agnieszka Szarzyńska – wtorek 17.30-19.00, agnieszka.szarzynska@yahoo.com

mgr Mirosława Orzechowska – wtorek 16.00-16.30, mirao@poczta.onet.pl

mgr Łukasz Kołodziejczyk – poniedziałek  11.45-12.15, środa 17.15-17.45, lukaskol@interia.pl