Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Anglistów - UPZ

Koło Naukowe Anglistów

Any intelligent fool can make things bigger and more complex... It takes a touch of genius - and a lot of courage to move in the opposite direction.

Albert Einstein

Koło Naukowe Anglistów (KNA) zostało założone 24 marca 2010 roku. Od samego początku za główny cel stawia sobie przybliżenie swoim członkom kultury krajów anglosaskich. Łącząc dobrą zabawę ( seanse filmowe, wyjazdy do teatru itp.) z wiedzą o kulturze krajów obszaru anglojęzycznego staramy się zachęcić studentów do dalszego zgłębiania wiedzy z tej dziedziny jak i rozwijać ich kreatywność poprzez organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć. Zadaniem KNA jest nie tylko budzenie zainteresowań naukowych studentów, organizowanie spotkań i dyskusji, ale także rozwijanie innych form aktywności studentów i integrację środowiska żakowskiego.

Feel free to join us, all are welcome

Przewodniczący: Hubert Ożga
Zastępca przewodniczącego: Wiktor Robaczyński
Sekretarz: Edyta Gradowska

Członkowie:

  • Hubert Ożga,
  • Edyta Gradowska,
  • Paulina Mazur,
  • Wiktor Robaczyński,
  • Joanna Kamińska,
  • Marika Kozak,
  • Kacper Furlepa

Kontakt: knapwsz@gmail.com

Pobierz dokumenty