Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Anglistów - UPZ

Koło Naukowe Anglistów

Any intelligent fool can make things bigger and more complex... It takes a touch of genius - and a lot of courage to move in the opposite direction.

Albert Einstein

Koło Naukowe Anglistów (KNA) zostało założone 24 marca 2010 roku przy Instytucie Humanistycznym PWSZ w Zamościu, obecnie UPZ. Celem działalności Koła jest przybliżenie swoim członkom szeroko pojętej kultury krajów anglosaskich. Łącząc dobrą zabawę (seanse filmowe, wyjazdy do teatru, koncerty muzyki irlandzkiej, warsztaty tańca) z wiedzą o kulturze krajów obszaru anglojęzycznego staramy się zachęcić studentów do dalszego zgłębiania wiedzy z tej dziedziny, jak i rozwijać ich kreatywność poprzez organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć, takich jak wykłady, konferencje naukowe, prelekcje. Zadaniem KNA jest nie tylko budzenie zainteresowań naukowych studentów, organizowanie spotkań i dyskusji, ale także rozwijanie innych form aktywności studentów i integrację środowiska żakowskiego. Przede wszystkim jednak, Koło Naukowe Anglistów jest organizacją, dzięki której studenci filologii angielskiej UPZ mogą odkrywać, rozwijać, pokazywać i pielęgnować swoje talenty.Celem działalności koła jest:

1. Zachęcanie studentów oraz stwarzanie im warunków do pogłębiania wiedzy na temat szeroko pojętej kultury krajów anglojęzycznych: językoznawstwa, literatury, muzyki, sztuki.

2. Doskonalenie form i metod pracy naukowej członków koła poprzez opiekę naukową nad studentami biorącymi udział w konferencjach naukowych.

3. Organizowanie konferencji oraz innych form przedsięwzięć naukowych i popularno-naukowych o tematyce oscylującej wokół kultury krajów anglojęzycznych, oraz udział w tego typu przedsięwzięciach organizowanych przez inne placówki naukowe.


Koło realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizację konferencji naukowych na terenie UPZ oraz udział członków Koła w konferencjach i warsztatach organizowanych przez inne jednostki naukowe.

2. Organizację cyklicznych imprez popularno-naukowych popularyzujących kulturę krajów anglojęzycznych

3. Wyjazdy do teatru na sztuki anglojęzycznych autorów

4. Publikację tekstów oraz prac stworzonych przez członków KołaOpiekunem naukowym Koła jest mgr Tamara Woińska

Adres email: kolonaukoweanglistowupz@gmail.com

 

Feel free to join us, all are welcome!

W okresie działalności Koła, od 2010 roku, członkowie KNA z sukcesem brali udział w konferencjach naukowych, zarówno jako uczestnicy, jak również prelegenci. Byliśmy również organizatorami kilku konferencji naukowych, w tym dwóch międzynarodowych,  które odbywały się na terenie naszej Uczelni. Jesteśmy nieskromnie dumni z wysokiego poziomu konferencji, wystąpień naszych członków, publikacji pokonferencyjnych oraz nagród, którymi doceniono nas za organizację tych wydarzeń.

13-14 czerwca 2014 byliśmy gospodarzami międzynarodowej konferencji Celtic Days Conference: Eastern borders of Celtic Identity pod honorowym patronatem Ambasadora Irlandii w Polsce, z której to konferencji wydany został tom Representations and Interpretations in Celtic Studies


2018 to rok, w którym zorganizowaliśmy Międzynarodową Konferencję Crossing linguistic and cultural frontiers: Contact as a source for change.

Naszym największym dotychczasowym sukcesem był rok 2012. 30.05.2012, jeszcze jako Koło Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,  za Międzynarodową Konferencję Morfologiczno-Fonologiczną otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2012 w konkursie StRuNa organizowanym pod patronatem profesor Barbary Kudryckiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W okresie działalności Koła, od 2010 roku, członkowie KNA z sukcesem brali udział w konferencjach naukowych, zarówno jako uczestnicy, jak również prelegenci. Byliśmy również organizatorami kilku konferencji naukowych, w tym dwóch międzynarodowych, które odbywały się na terenie naszej Uczelni. Jesteśmy nieskromnie dumni z wysokiego poziomu konferencji, wystąpień naszych członków, publikacji pokonferencyjnych oraz nagród, którymi doceniono nas za organizację tych wydarzeń. 13-14 czerwca 2014 byliśmy gospodarzami międzynarodowej konferencji Celtic Days Conference: Eastern borders of Celtic Identity pod honorowym patronatem Ambasadora Irlandii w Polsce, z której to konferencji wydany został tom Representations and Interpretations in Celtic Studies 2018 to rok, w którym zorganizowaliśmy Międzynarodową Konferencję Crossing linguistic and cultural frontiers: Contact as a source for change. Naszym największym dotychczasowym sukcesem był rok 2012. 30.05.2012, jeszcze jako Koło Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, za Międzynarodową Konferencję Morfologiczno-Fonologiczną otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii Konferencja Roku 2012 w konkursie StRuNa organizowanym pod patronatem profesor Barbary Kudryckiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Corocznie organizujemy w Zamościu oraz Krasnymstawie Obchody Dni świętego Patryka, patrona Irlandii. Cykl spotkań orgaznizowany jest przy współpracy z Fundacją Kultury Irlandzkiej oraz przy patronacie Ambasady Irlandii w Polsce. Przez lata, popularyzacyjna akcja odbywała się także we współpracy z takimi lokalnymi organizacjami i instytucjami jak: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zamojski Dom Kultury, Krasnostawski Dom Kultury, Książnica Zamojska, Polski Związek Rugby, Corner Pub w Zamościu i inni. W ramach tej międzynarodowej imprezy, Koło Naukowe corocznie organizuje następujące wydarzenia:

1. Wykłady otwarte na temat kultury, muzyki, legend, literatury, sztuki, języka irlandzkiego prowadzone przez wykładowców Filologii angielskiej UPZ oraz zaproszonych gości z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2. Wykłady dla szkół w ramach akcji „Irlandia w szkole”.

3. Koncerty muzyki irlandzkiej w wykonaniu najlepszych polskich zespołów muzyki celtyckiej

4. Warsztaty tańca irlandzkiego, warsztaty plastyczne, warsztaty kulinarne, warsztaty kaligrafii celtyckiej, występy chóru wykonującego irlandzkie utworu

5. Konkursy plastyczne oraz recytatorskie dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

6. Turniej rugby tag dla szkół podstawowych

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z poprzednich edycji tego wydarzenia.

W związku z panującą na świecie pandemią, działalność Koła Naukowego, jak większość działań edukacyjnych, przeniosła się do rzeczywistości wirtualnej. Opiekun naukowy Koła w ramach corocznych obchodów Dni świętego Patryka prowadziła lekcje online dla szkół z Zamościa, o tematyce związanej z kulturą Irlandii. Członkowie Koła wykorzystali czas na skanalizowanie energii, talentów i weny twórczej, tworząc specjalny dział w akademickiej gazecie Skafander. Hyde Park Corner w każdym numerze zamieszcza różnego typu przykłady twórczości studenckiej, zarówno tworzonej w toku zajęć akademickich, jaki i tych inspirowanych treścią zajęć, oraz niezwiązanych ze studiami, lecz napisanych w języku angielskim.

Zapraszamy do lektury tekstów naszych wybitnych studentów

Pobierz dokumenty