Kierunki studiów
Kierunki studiów - UPZ

Kierunki studiów

Mechanika i budowa maszyn

(studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalność:

  • pojazdy samochodowe
  • obrabiarki sterowane numerycznie
  • odnawialne źródła energii

Interesujesz się motoryzacją, chciałbyś zaprojektować drukarkę 3D albo obsługiwać maszyny sterowane numerycznie? Chcesz zdobyć umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w projektowaniu i produkcji? Nasza uczelnia wychodzi naprzeciw Twoim zainteresowaniom, proponując Ci kierunek mechanika i budowa maszyn. Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Posiadamy laboratoria wyposażone w najnowocześniejsze maszyny, których łączna wartość to ponad 20 mln złotych.

Absolwenci tego kierunku są poszukiwanymi specjalistami, bardzo chętnie zatrudnianymi niemal we wszystkich sektorach przemysłowych, niezależnie od profilu produkcyjnego, jak również w firmach projektowych, jednostkach naukowo-badawczych, w szkolnictwie oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Logistyka

(studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalność:

  • logistyka produkcji i inżynieria jakości
  • transport lądowy

Wraz z rozwojem gospodarki rośnie także zapotrzebowanie na logistyków. Logistyka to kierunek studiów, który pozwala na poznanie procesów planowania i efektywnego przepływu surowców, materiałów i produktów. W trakcie studiów przyszli inżynierowie uczą się projektowania procesów logistycznych, a także zgłębiają tajniki zaopatrzenia, dystrybucji oraz organizacji centrów spedycyjnych. Ten interdyscyplinarny kierunek łączy m.in. wiedzę z zakresu ekonomii, marketingu, czy inżynierii systemów.

Absolwent logistyki posiada cały wachlarz możliwości zatrudnienia. Może on pracować w firmach transportowych i produkcyjnych oraz w centrach usługowych. Dobra znajomość języka obcego stanowi zaś furtkę do znalezienia posady w międzynarodowych korporacjach.

Informatyka

(studia stacjonarne, niestacjonarne)

Specjalność:

  • technologie internetowe i multimedialne
  • bezpieczeństwo sieci informatycznych

Jeśli przedmioty ścisłe nie sprawiały Ci trudności w szkole, a swoją przyszłość wiążesz z zawodami programisty, administratora sieci informatycznych, czy innymi związanymi z tworzeniem nowych technologii i narzędzi informatycznych, to ten kierunek jest dla Ciebie! Studia na kierunku informatyka od lat cieszą się dużą popularnością wśród młodych ludzi, co nie jest przypadkowe. Szybki rozwój nowych technologii i powstawanie nowoczesnych maszyn oraz urządzeń daje informatykom duże możliwości rozwoju. Ponadto zawody podejmowane przez absolwentów tego kierunku są bardzo dobrze płatne, a sami informatycy pożądani na rynku pracy.