Kierownictwo
Kierownictwo - UPZ

Kierownictwo

Dyrektor Instytutu: dr Marcin Bochenek
Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji: dr Marcin Bochenek
Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa: dr n. med. Magdalena Bielacz