Kierownictwo
Kierownictwo - UPZ

Kierownictwo

Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Rafał Longwic
Kierownik Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn: dr Stanisław Tryka
Kierownik Zakładu Logistyki: dr hab. inż. Rafał Longwic
Kierownik Zakładu Informatyki: dr inż. Andrzej Burda