Kierownictwo
Kierownictwo - UPZ

Kierownictwo

Dyrektor Instytutu: prof. zw. dr hab. Henryk Chałupczak
Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego:: prof. zw. dr hab. Henryk Chałupczak