Kierownictwo
Kierownictwo  - UPZ

Kierownictwo

Dyrektor Instytutu : dr inż. Maria Kierepka
Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego : dr Łukasz Potocki
Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości : dr inż. Maria Kierepka
Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji : dr Krzysztof Okapa